Visma fortsetter den gode utviklingen med sterk vekst i 2. kvartal 2010

Den gode utviklingen for Visma fra 1. kvartal i år fortsetter også i 2. kvartal 2010. Visma utnytter i stadig økende grad det store potensialet for kryssalg og leverer tosifret vekst i både omsetning og resultat i 1. halvår. Særlig i 2. kvartal var den organiske veksten meget god, og selskapet kombinerer dette med en offensiv satsning på strukturell vekst gjennom oppkjøp.

I 2. kvartal 2010 oppnådde Visma en omsetning på MNOK 954 mot MNOK 831 i samme periode året før. Det gir en omsetningsvekst på 14,8 prosent. Den organiske omsetningsveksten justert for valuta ble 12,3 prosent. Visma leverer EBITDA på MNOK 169 i 2. kvartal i år, sammenlignet med MNOK 153 i 2. kvartal 2009. Det tilsvarer en resultatforbedring på 9,9 prosent. Netto kontantstrøm fra drift etter skatt var MNOK 499 ved utløpet av kvartalet, mot MNOK 485 for tilsvarende periode i fjor.

- Den sterke organiske veksten i første halvår reflekterer Vismas sterke markedsposisjon og den gode etterspørselen etter våre produkter og tjenester, i et marked som viser tegn til bedring etter noen år med økonomisk uro. I denne perioden har Visma satset målrettet på vekst, både gjennom organisk utvikling av eksisterende virksomhet og gjennom oppkjøp. Samtidig har vi hatt fokus på å levere solid lønnsomhet med effektiv drift og kostnadskontroll, sier Vismas konsernsjef Øystein Moan.

Tror på et positivt marked
Visma forventer et tiltagende positivt marked i 2. halvår 2010 med økt etterspørsel etter både produktivitetsøkende ERP-løsninger og kostnadsreduserende outsourcingstjenester.

- Selv om mange virksomheter fortsatt fokuserer på kostnadskontroll er det flere og flere som også begynner å se etter løsninger som fremmer og understøtter nye muligheter for vekst, sier Øystein Moan.

Visma registrerer en økende etterspørsel etter On Demand-tjenester eller såkalt Software as a Service (SaaS). I første halvår gjennomførte Visma en vellykket lansering av det nettbaserte økonomisystemet Visma Avendo eEkonomi i Sverige, og selskapet vil komme med flere banebrytende tilbud av SaaS-løsninger i løpet av inneværende år.

Størst i Norden innen ERP
I følge Gartner Group er Visma nå den største og ledende tilbyderen av ERP-løsninger i Norden. Etter flere år med vekst har Visma passert alle andre på det nordiske ERP-markedet.

- Som den største ERP-leverandøren på det norske og nordiske markedet er utviklingen god i de sentrale enkeltmarkedene. Etter tre sammenhengende år med årlig betydelig vekst er Visma nå uten tvil den største ERP-leverandøren i Norden. Ikke bare har Visma vunnet store markedsandeler, men sammenlignet med konkurrentene fremstår Visma som den foretrukne partneren for nordiske virksomheter på jakt etter effektive ERP-løsninger. Vi er godt fornøyd med utviklingen på det nordiske ERP-markedet, kommenterer Øystein Moan.

Vokser organisk og gjennom oppkjøp
Med en omfattende portefølje av produkter og tjenester innen programvare, outsourcing av økonomiprosesser, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester og butikkdataløsninger er potensialet betydelig for økt verdiskapning gjennom kryssalg og tilbud av kombinasjonsløsninger.

- Vi har fortsatt mye å hente på å selge flere løsninger til hver kunde og kombinere produkter på kryss av forretningsområdene. I tillegg forventer vi også fortsatt vekst som følge nye oppkjøp, forteller Moan.

I 2. kvartal 2010 overtok Visma selskapet Invoicia AS i Norge, som er en ledende leverandør av outsourcingstjenester for fakturering, reskontro, fakturaadministrasjon og inkasso. I løpet av juli gjennomføres også det kunngjorte oppkjøpet av Sirius IT A/S med til sammen om lag 400 medarbeidere i Skandinavia. Dette er ikke inkludert i Vismas 2.kvartalstall i år. Årlig omsetning fra Sirius IT forventes å bli ca DKK 520 millioner.

   Q2 2010  Q2 2009 Vekst
Omsetning 954 831 14,8 %
EBITDA 169 153 9,9 %
EBIT 132 108 22,0 %
Resultat før skatt 103 98  5,1 %

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Øystein Moan, konsernsjef i Visma, +47 920 80 000

Visma er Nordens ledende leverandør av effektiviserende løsninger basert på et bredt utvalg av programvare, outsourcingstjenester og administrative tjenester. Visma forenkler og gjør virksomhetsprosesser elektroniske innenfor både privat og offentlig sektor. Konsernet har over 4000ansatte og hadde i 2009 en omsetning på MNOK 3381. Se visma.no og visma.com.

Tags:

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker