Visma kjøper Økonomistyring og blir Drammens største leverandør av regnskapstjenester

Visma satser videre og kjøper Økonomistyring Drammen. Dermed blir Visma Drammensregionens største aktør innen regnskap, lønnstjenester og rådgiving. Økonomistyring blir en del av landets ledende fagmiljø innen økonomi.

- Visma har hatt en sterk posisjon i Drammen helt siden 1939 (den gangen het Drammens-selskapet Økonomisjefen AS). Med dette oppkjøpet ønsker vi å bli en enda viktigere samarbeidspartner for næringslivet i og rundt byen. Det har funnet sted store endringer og en meget positiv utvikling i regionen de siste årene, og vi har blant annet vært en av flere bedrifter som har vært partner i Omdømmeprosjektet. Vi har stor tro på videre vekst og ønsker å bidra med kompetanse og effektive løsninger for de lokale næringsaktørene, sier administrerende direktør i Visma Services Norge, Rune Norbakk.

Lang, lokal forankring og erfaring
Økonomistyring Drammen ble etablert i 1996 og har med lang og variert historie, samt en rekke erfarne medarbeidere og teamledere, utviklet en unik kompetanse innen tilrettelegging av rutiner og prosesser for bedrifter i de fleste bransjer. I likhet med Visma tilbyr Økonomistyring sine tjenester og løsninger for kunder i alle størrelser, fra store kjeder og konsern til små virksomheter.

- Regnskapsbransjen utvikler seg raskt og kundenes krav til effektive og tidsbesparende løsninger blir stadig større. I Visma får kundene tilgang til moderne teknologiske samhandlingsløsninger og stor fagkunnskap, innen både IT og regnskap. Visma har vært svært profesjonelle i hele oppkjøpsprosessen og vi ser virkelig fram til å bli en del av den stadig voksende Visma-gruppen, sier Geir Bakke, daglig leder i Økonomistyring Drammen.

Sterk tro på Drammensregionen
Økonomistyring og Vismas eksisterende virksomhet i Drammen vil i løpet av 1. halvår 2012 samlokaliseres i Kobbervikdalen. Etter samlokalisering vil totalt 27 ansatte levere tjenester til bedrifter i regionen og forventet omsetningen i 2012 er estimert til 25-30 millioner kroner.

- Vi har valgt å satse på Økonomistyring Drammen fordi selskapet oppfyller alle våre kriterier, både når det gjelder størrelse, inntjening og ikke minst riktig fokus på høy kvalitet. En god og fruktbar dialog mellom ledelsen i de to selskapene har også vært avgjørende. Ledelsen i Økonomistyring, med Geir Bakke og Per Fjeld-Olsen i spissen, har overbevist oss om at dette er et solid selskap med dyktige ansatte som har høy kompetanse og lang erfaring. Visma har over tid hatt et ønske om å styrke sin posisjon i regionen og vi er trygge på at Økonomistyring Drammen er den riktige partneren for å oppnå dette, sier Rune Norbakk.

For mer informasjon, kontakt:
Rune Norbakk, administrerende direktør i Visma Services Norge, +47 913 64 430
Geir Bakke, daglig leder i Økonomistyring Drammen,+47 982 07 087

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 5 000 ansatte og hadde i 2010 en omsetning på NOK 4 168 mill. Se visma.no og visma.com

Tags:

Dokumenter og linker

Sitater

Visma har lenge ønsket å styrke seg i regionen og vi er trygge på at Økonomistyring Drammen er den riktige partneren for å oppnå dette
Rune Norbakk, administrerende direktør i Visma Services Norge