Visma kjøper Sirius IT og styrker den nordiske posisjonen ytterligere

Som et ledd i satsningen på offentlig sektor og varehandel kjøper Visma det nordiske IT- konsulentselskapet Sirius IT. Med hele 400 ansatte innen utvikling og prosjektleveranse tilfører oppkjøpet styrket ressurskapasitet og økt tilgang til IT-kompetanse for Visma i hele Norden.

- Vi er stolte av å få Sirius IT på laget! Sirius IT har lang erfaring og en sterk posisjon mot offentlig sektor, både statlig og kommunalt, noe som dermed kompletterer vår egen satsning i dette segmentet. I tillegg står selskapet også sterkt i deler av den private sektor, og da særlig innen varehandel, som også er et stort og viktig marked for Visma. Spesielt i Sverige og Danmark bidrar dette oppkjøpet til en styrking av Vismas tilstedeværelse, sier Vismas konsernsjef Øystein Moan.

 Sirius IT har om lag 150 medarbeidere i Danmark, 150 i Sverige, samt 100 i Norge. Virksomhetene i de tre landene vil fortsette som egne juridiske enheter og levere samme kjernetjenester til markedet. Ledelsen fortsetter slik som nå i alle de tre landene. Sirius IT forventes å omsette for til sammen nærmere DKK 520 millioner i 2010.

 Skal ta flere større kunder
Med tilgang til 400 softwareutviklere, systemarkitekter og prosjektledere får Visma også større kapasitet til å håndtere de virkelig store kundene og komplekse prosjektleveranser.

- Økt tilgang til spisskompetanse betyr større muligheter til å utvikle og levere enda flere tjenester til våre store kunder. Sirius IT leverer blant annet utviklingsprosjekter, applikasjonsforvaltning og konsulenttjenester innenfor selvbetjenings- og saksbehandlingsløsninger, systemutvikling og systemintegrasjon. Deres kompetanse innen applikasjonsforvaltning og prosjektorientert utvikling vil komme en rekke av Vismas avdelinger til gode, sier Øystein Moan. Han nevner eksempelvis forretningsområdene for retail, innkjøpsløsninger, outsourcing av regnskap og lønn, samt innfordring.
- Når vi nå forener krefter kan vi gjøre mer, og i enda større skala, sier han.

Har samarbeidet lenge
- Vi ser fram til å bli en del av Visma, som er en spennende visjonær virksomhet. Vi har allerede hatt et tett samarbeid med Visma i Sverige, hvor vi har et joint venture selskap sammen. Vi er overbeviste om at det videre samarbeidet vil by på enda flere interessante muligheter, sier konsernsjef i Sirius IT, Kim Winther Jensen, om eierskiftet.

Passer Vismas profil perfekt
Akkurat som Visma har Sirius IT som sin overordnede målsetning å levere løsninger som bidrar til å øke effektiviteten og styrke konkurransekraften hos nordiske virksomheter.

- Vi er et nordisk selskap som fokuserer på å levere forretningskritiske, kundetilpassede løsninger. For at løsningene skal tilføre kunden størst mulig verdi, legger vi vekt på å forstå arbeidsprosessene som skal støttes, og å se helheten i leveransen fra kundens ståsted, forteller Sirius IT-sjefen.

- I alle våre tre land har vi etablerte og brede kundeporteføljer bestående av både offentlig virksomheter og private selskaper, og våre økonomiske resultater har vært meget tilfredsstillende. Denne utviklingen gleder vi oss til å fortsette sammen med Visma. Strategien vil fortsatt være å satse på utviklingen av kjernekunder innen våre ulike markeder, avslutter Kim Winther Jensen.

For mer informasjon, kontakt:

Øystein Moan, konsernsjef i Visma, + 47 920 80 000
Kim Winther Jensen, konsernsjef i Sirius IT, + 45 40 73 21 93

Visma er Nordens ledende leverandør av effektiviserende produkter og tjenester innen programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester og butikkdataløsninger. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor, og har 220 000 kunder i Nord-Europa. Konsernet har 3 700 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på NOK 3 381 mill. Se visma.no og visma.com.

Tags:

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker