Visma lanserer komplett forretningsløsning i nettskyen

Visma presenterer selskapets største satsning noensinne. Visma.net er den nye og komplette forretningsløsningen fra Visma, hvor alle tjenester leveres på nett. Dette utgjør det største enkeltstående teknologispranget på flere tiår. Det endrer hvordan virksomheter utnytter programvare og tjenester fra Visma, med betydelig større tilgjengelighet og fleksibilitet for brukerne. For å sikre stabilitet og hastighet er alt utviklet spesielt for nettskyen. Visma.net samler programvare og tjenester på en ny måte – og tar dermed både Visma og brukerne inn i fremtiden.

- Det siste tiåret har Visma revolusjonert arbeidsprosessene i flere bransjer ved å koble sammen tidligere enkeltstående vertikaler og bygget ned skillelinjene. Det er gjort gjennom økt integrasjon og samhandling, ved utvikling av ny programvare og tjenester, og det har gjort Visma til et ledende europeisk programvareselskap. Med Visma.net fortsetter Visma utviklingsprosessen, men nå på nett, ved å tilby nordiske og europeiske virksomheter en komplett forretningsløsning i skyen med tilgang til alt det de trenger av funksjonalitet. Vi tar steget inn i fremtiden sammen med våre kunder, som vil oppleve økt fleksibilitet og tilgjengelighet uten behov for store investeringer i IT-infrastruktur, sier Øystein Moan, konsernsjef i Visma.

- Visjonen har vi hatt lenge. Grunnarbeidet startet i 2005. Nå er løsningen her, og selv om den er unik allerede nå, vil Visma.net vokse videre i månedene og årene fremover. Dette markerer starten på en ny virkelighet for mange nordiske og europeiske virksomheter, som kan jobbe og få tilgang til det de trenger – overalt – hele tiden, fortsetter Moan.

Utvikler morgendagens brukeropplevelse
Visma startet arbeidet med skytjenester allerede i 2001, og med betydelig økt omsetning fra selskapets ulike nettbaserte løsninger de siste årene, er det naturlig å ha forventninger til Visma.net som komplett skyløsning.


- Visma har allerede flyttet flere av de enklere prosessene opp i skyen. Nå som teknologien og markedet er modent, tar vi neste skritt, og leverer en komplett forretningsløsning i skyen. Visma.net har samme hastighet og brukervennlighet som lokale systemer, uten behov for kraftige servere, backuprutiner, eller kostbare installasjoner. Alt lagres i nettskyen. Det er sikkert og effektivt, sier Moan.

Overalt – hele tiden
Trendbildet er tydelig. Kravene til tilgjengelighet og løpende samhandling rundt de sentrale prosessene i en virksomhet øker, samtidig som skillet mellom arbeidsliv og privatliv viskes ut. Resultatet er at mange ønsker å kunne utføre arbeidsoppgavene på farten eller hjemmefra. For å imøtekomme morgendagens hverdagsrealitet leverer Visma den nye forretningsløsningen i alle kanaler og på alle flater. For den enkelte bruker betyr det valgfrihet med større tilgjengelighet og fleksibilitet, uavhengig av enhet eller operativsystem. Visma.net er alltid tilgjengelig på PC, mobil og nettbrett – og alt er skalerbart, slik at det enkelt tilpasses antall brukere og brukerens behov. Kostnadene er forutsigbare og følger en pay-as-you-go modell. Det betyr at terskelen for å komme i gang er lav og at fordelene er mange allerede fra dag én.

Morgendagen er her
- For mange vil en av de største fordelene utvilsomt være å få all forretningsfunksjonalitet servert i én løsning, og for oss er det spennende, ettersom en integrert sammenkobling mellom programvare og tjenester fra Visma trolig vil åpne et interessant mulighetsrom både i forhold til eksisterende og nye kundegrupper. Det vil tydeliggjøre effektivitetsgevinstene og kostnadsbesparelsene, sier Øystein Moan i Visma.

- Samtidig synliggjør dette at neste bølge innen nettbaserte løsninger nettopp krever at man kan jobbe på tvers – i en og samme løsning. Brukerne og virksomhetene vil ønske å kunne samle sine behov og prosesser, på ulike områder, innenfor én løsning. For oss i Visma er det gledelig at vår strategi, om å integrere og samle prosessene på tvers av etablerte skillelinjer, vil gjøre det enkelt å oppnå akkurat dette. Isolert sett ligger vi langt fremme på verdensbasis med Visma.net i dette perspektivet, da det er få andre som er i samme posisjon som Visma, og derfor er det veldig spennende å følge utviklingen de kommende årene. Vår oppgave blir å utnytte teknologien og det integrerte forspranget i møtet med våre kunder slik at de kan oppnå økt konkurransekraft ved bruk av Visma.net, både i dag og i morgen, forklarer Moan.

Visma.net tilfredsstiller den profesjonelle brukeres krav til funksjonalitet og lederens krav til brukervennlighet. Singel sign-on, singel point-of-data-entry og raske snarveier, gjør det enkelt å navigere mellom de ulike tjenestene og skjermbildene.

Komplett løsning – vil vokse raskt
- Det vi nå tilgjengeliggjør, er et komplett skybasert forretningsløsning med fullt regnskap, automatisk remittering, elektronisk fakturering og CRM. Allerede i 4. kvartal kommer også elektronisk godkjenning av fakturaer, reiseregning og utleggsrefusjon samt prosjektstyring. Det betyr at vi allerede i år vi levere en rekke integrerte programvareløsninger og tilhørende tjenester på en ny måte som raskt vil skape merverdi for våre kunder. Neste år kommer i tillegg en full logistikkmodul, og det synliggjør hvordan Visma.net i løpet av kort tid vil vokse og dekke stadig større deler av behovene til norske, nordiske og europeiske virksomheter, sier Øystein Moan.

- For mange vil Visma.net være fremtiden. Det er en ny hverdag med større fleksibilitet og effektivitet, innenfor mer forutsigbare rammer og med reduserte totalkostnader. Fremtiden er her nå, avslutter Moan.

For mer informasjon, kontakt:
Øystein Moan, konsernsjef i Visma, 47 920 80 000

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 5 000 ansatte og omsatte i 2011 for NOK 5 142 mill. Se visma.no og visma.com.

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

Visjonen har vi hatt lenge. Grunnarbeidet startet i 2005. Nå er løsningen her, og selv om den er unik allerede nå, vil Visma.net vokse videre i månedene og årene fremover
Øystein Moan, konsernsjef i Visma