Visma med solid vekst og økt omsetning av skytjenester

Visma leverte solid vekst i 2013. I løpet av fjerde kvartal oppnådde selskapet en omsetningsvekst på 14,3 prosent, samt en eksepsjonell vekst i EBITDA på 30 prosent. 

I 4. kvartal 2013 leverte Visma en omsetning på NOK 1 765 millioner, sammenlignet med NOK 1 544 millioner i samme periode i 2012. Det representerer en omsetningsvekst på 14,3 prosent. Resultatmessig leverer Visma også sterk vekst, med EBITDA på NOK 360 millioner, sammenlignet med NOK 277 millioner i 4. kvartal 2012, en økning på 29,8 prosent. Netto kontantstrøm etter skatt i 4.kvartal var NOK 346,1 millioner, sammenlignet med NOK 315,7 millioner året før.

I løpet av 4. kvartal 2013 økte EBITDA-marginen fra 18,0 prosent til 20,4 prosent.

Økt etterspørsel etter skytjenester
Visma opplever en stadig økende etterspørsel etter skybaserte forretningsløsninger, og SaaS-inntektene økte med 24 prosent i 4.kvartal 2013 sammenlignet med 4.kvartal 2012, og nådde NOK 173 millioner. Omsetningen av SaaS-løsninger fortsatte å være høyere enn salget av lokalt installerte programvarelisenser. E-faktura og forretningsløsninger står for den sterkeste veksten med en økning på 50 prosent i perioden.

– Vismas utviklingsfokus og oppkjøpsstrategi konsentreres mot SaaS. Vi opplever en økt etterspørsel etter nettbaserte produkter og tjenester, og vi forventer å gjennomføre flere SaaS-relaterte oppkjøp i løpet av første kvartal 2014, sier konsernsjef i Visma, Øystein Moan.

Oppkjøpsaktivitet – øker markedsandeler i Finland
I november kjøpte Visma Information Factory – et selskap som utvikler og forvalter interaktive applikasjoner for detaljhandelen. I løpet av de første ukene av 2014 har Visma kjøpt Priorite Group, et finsk software- og konsulentselskap med fokus på offentlig sektor. Videre kjøpte Visma Finnvalli, en ledende finsk ERP-leverandør. Dette understreker Vismas fokus og styrker posisjonen i det finske markedet. 

4. kvartal 4. kvartal 2013 4. kvartal 2012 Vekst Året samlet 2013 2012 Vekst
Omsetning 1765 1544 14.3 % Omsetning 6452 5749 12.2 %
EBITDA 360 277 29.8 % EBITDA 1325 1114 18.9 %
EBIT 254 159 59.8 % EBIT 952 748 27.2 %
Resultat før skatt 201 108 85.8% Resultat før skatt 724 545 32.9%

(Alle beløp i NOK mill)

For mer informasjon, kontakt:
Øystein Moan, konsernsjef i Visma, +47 920 80 000

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har 5 600 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK  6 500 mill. Se visma.no og visma.com

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker