Visma øker veksttakten ytterligere etter rekordsterke tall i Q4 og 2010

Visma, som er Nordens ledende leverandør av programvare og tjenester for økonomi og administrasjon, viser økende veksttakt etter å ha avsluttet 2010 med nye rekordtall. For andre kvartal på rad er omsetningen på mer enn 1 milliard kroner i kvartalet.  Isolert sett er 4. kvartal 2010 det beste noensinne for Visma både omsetnings- og resultatmessig. Samtidig markerte 2. halvår enda en ny økning i Vismas vekst. Konsernet leverte gode tall gjennom hele 2010, og den stabile og tydelige positive utviklingen forventes å fortsette i 2011.

I 4. kvartal 2010 oppnådde Visma en omsetning på MNOK 1239 mot MNOK 924 i samme periode året før, noe som gir en vekst på 34,2 prosent. Den organiske omsetningsveksten justert for valuta ble 9,3 prosent. Resultatmessig leverer Visma en vekst på 26,5 prosent, med EBITDA på MNOK 248 i 4. kvartal 2010 sammenlignet med MNOK 196 i samme kvartal 2009. Netto kontantstrøm fra drift etter skatt var MNOK 753 for hele 2010, mot MNOK 645 i 2009. For hele 2010 ble omsetningen MNOK 4168 tilsvarende en vekst på 23,3 prosent. EBITDA ble MNOK 815 mot MNOK 684 i 2009.

Solid markedsposisjon
Sammenlignet med 3. kvartal 2010, som også var et rekordkvartal med MNOK 1021 i omsetning og EBITDA på MNOK 225, er trenden tydelig. Visma fortsetter å levere god vekst med evne til å kombinere vekst i både omsetning og resultat. I 2. halvår 2010 økte Visma omsetningen med ca. 35 prosent, mens resultatet (EBITDA) økte med 26,5 prosent. Den sterke veksten er en kombinasjon av organisk vekst på over 10 prosent, samt at Visma har gjennomført kjøp av ca. 10 selskaper i løpet av 2010. Det største kjøpet var Sirius IT, som ble integrert i Visma fra juli 2010.

Økende veksttakt
- Utviklingen bekrefter enda et taktskifte mellom 1. og 2. halvår i 2010. Det har gitt god vekst i omsetning og resultat, noe som blant annet skyldes riktige og gode strategiske oppkjøp innenfor flere områder. Som tidligere er vi opptatt av å kombinere organisk og strukturell vekst med god implementering av ny forretningsvirksomhet. Det inkluderer oppkjøp og organisk satsning, noe vi har lyktes godt med i mange år, og vil fortsette med. Veksten og lønnsomheten gjenspeiler Vismas sterke markedsposisjon, og økende etterspørselen etter våre produkter og tjenester, sier Øystein Moan i Visma. 

I fjerde kvartal kjøpte Visma den nederlandske programvareleverandøren DBS, noe som var det første oppkjøpet i Nederland siden 2006. I Sverige ble både Kommuninfo og Allego kjøpt opp, begge leverandører av nettbaserte løsninger for konkurranseutsetting. I Norge ble Økonomipartner en del av Vismas virksomhet innen regnskaps- og lønnstjenester.   

Økt etterspørsel etter SaaS
Programvarevirksomheten er fortsatt det største forretningsområdet, med 38 prosent av omsetningen og 58 prosent av EBITDA i Visma-konsernet. Lisenssalget i Visma Software sank med 7,8 prosent i 4. kvartal, men gjentakende inntekter fra programvare levert via internett (Software as a Service) økte med 15,6 prosent. Visma gjorde det også svært godt i 4. kvartal med programvareløsningene for norske offentlige virksomheter, og til svenske småbedrifter og nyetablerte foretak.
- Utviklingen går mot økt etterspørsel etter nettbasert programvare, på bekostning av tradisjonelle lokalt installerte løsninger. Vi er godt rustet og posisjonert for å profitere på denne utviklingen, sier Moan.

Transaksjonsbaserte priser på regnskapstjenester
Vismas divisjon for regnskaps- og lønnstjenester økte omsetningen med 13,6 prosent fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010. En ny prismodell flytter omsetning fra konsulenttimer til en økende andel faste og transaksjonsbaserte inntekter.
- Den nye prismodellen for regnskaps- og lønnstjenester gir kundene mer forutsigbare kostnader, og det gir både dem og oss et insentiv for ytterligere effektivisering, sier Øystein Moan. 

Sterk vekst innen retail
Divisjonen for butikkdataløsninger og tjenester leverte den aller sterkeste veksten, på hele 70 prosent, mot 4. kvartal 2009.
- Det har vært høy aktivitet i det nordiske retail-markedet i 2010. Visma leverer kostnadseffektiviserende løsninger for moderne kjeder. Mange nye og store avtaler bekrefter at Visma er en interessant aktør på dette markedet, påpeker Moan.

Effektiviserer handelen mellom virksomheter
Divisjonen for innkjøps- og innfordringsløsninger heter nå Visma Commerce Solutions. I 2010 er den unike og ledende posisjonen innen nettbaserte løsninger for handel mellom virksomheter befestet, særlig i Sverige – men også i Norge.

Visma Sirius ble en del av konsernet i juli ved oppkjøp av Sirius IT. Det er blitt en ny divisjon, Visma Projects & Consulting.

 

4. kvartal 4. kvartal 2010 4. kvartal 2009 Vekst Året samlet 2010 2009 Vekst
Omsetning 1 239 924 34,2 % Omsetning 4 168 3 381 23,3 %
EBITDA 248 196 26,5 % EBITDA 815 684 19,1 %
EBIT 190 151 25,9 % EBIT 633 517 22,4 %
Resultat før skatt 156 134 16,5 % Resultat før skatt 379 281 34,9 %

(Alle beløp i NOK mill)

For mer informasjon, kontakt:
Øystein Moan, konsernsjef i Visma, 47 920 80 000

Visma er ledende leverandør av produkter og tjenester som gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor, og har 240 000 kunder i Nord-Europa. Konsernet har 4 300 ansatte og hadde i 2010 en omsetning på NOK 4 168 mill. Se visma.no og visma.com.

Tags:

Om oss

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 6 100 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK 6 500 mill. Se visma.no og visma.com.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker