Visma Retail nominert for beste teknologiske nyvinning

Visma Retail og Bunnpris er nominert i kategorien for beste teknologiske nyvinning under årets World Retail Awards i Paris.  De er nominert for løsningen der kundene kan benytte fingeravtrykk som alderskontroll ved kjøp av aldersbestemte varer som alkohol og tobakk.

– Det er svært gledelig å være nominert i kategorien for årets teknologiske nyvinning. Vi ser at dette er fremtiden. Kunden slipper lange køer og dagligvareforretningene kan redusere bemanningen grunnet en automatisert og effektivisert handleprosess, sier Ivo Ølstørn, Markedssjef i Visma Retail.

Utdelingen skjer under World Retial Awards 2013 i Paris, tirsdag 8. oktober.

Effektiv handel med fingeravtrykk

Bunnpris, med Visma Retail som butikkdataleverandør, etablerte Norges første fullstendig selvbetjente butikk på Blindern i Oslo i juni 2011. Det finnes ingen betjente kasser i butikken. Når det selges varer med aldersbegrensning informeres kunden om at alder må kontrolleres, og en varsellampe utløses for å tilkalle betjening som kan kontrollere kundens legitimasjon. Visma og Bunnpris ønsket å effektivisere denne delen av handelen, og har laget en løsning der kundene i stedet viser sitt fingeravtrykk, som så knyttes til fødselsdato. Fingeravtrykksløsningen ble tatt i bruk for første gang i november 2012 på Bunnpris Melhus, og skal i høst lansereres på Bunnpris på Blindern og i Nygårdsgaten.

– Løsningen ble godt tatt i mot fra dag en og personer i alle aldre har villig register fingeravtrykkene sine. Ved hjelp av fingeravtrykksregistering i selvbetjentekasser ser vi nå redusert stress og kø i butikkene i rushtiden, fordi de ansatte ikke trenger å godkjenne aldersbestemte varer, sier Ølstørn.

Kun fødselsdato lagres
Ved alderskontroll basert på fingeravtrykk lagres det ingen opplysninger knyttet til personen annet enn fødselsdato. Navn, personnummer og annen unik informasjon lagres ikke. Løsningen behandler dermed ikke personsensitive data.

For mer informasjon, kontakt:
Ivo Ølstørn, Markedssjef Visma Retail, +47 97406740

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har over 5 000 ansatte og hadde i 2011 en omsetning på NOK  5 749 mill. Se visma.no og visma.com

Tags:

Dokumenter og linker

Sitater

– Det er svært gledelig å være nominert i kategorien for årets teknologiske nyvinning. Vi ser at dette er fremtiden. Kunden slipper lange køer og dagligvareforretningene kan redusere bemanningen grunnet en automatisert og effektivisert handleprosess
Ivo Ølstørn, Markedssjef i Visma Retail