Visma styrker satsingen på skybaserte årsoppgjørsystemer med to oppkjøp

Visma styrker satsingen på skybaserte årsoppgjørsystemer ved kjøp av Finale Systemer AS og Mokastet Data AS, ledende leverandører av årsoppgjørsystemer til regnskapsbransjen i Norge.

Finale Systemer og Mokastet Data leverer som del av sine produktporteføljer henholdsvis systemene FINALE Årsoppgjør og Total Årsoppgjør. Hvert år introduseres endringer i skatte- og regnskapsregler og selskapene holder regnskapsbransjen oppdatert med gjeldende lover og regler gjennom systematisert produktutvikling, informasjon og opplæring.

– Oppkjøpene av Finale Systemer og Mokastet Data er en viktig del av Vismas satsing for økt effektivisering og automatisering av virksomhetsprosesser for regnskapsbransjen i Norge, og kompletterer Visma som ledende leverandør av løsninger for regnskap og økonomi. Vi har stor tro på mulighetene dette gir bransjen, og ser frem til den verdiøkning dette vil gi våre nåværende og fremtidige kunder, sier administrerende direktør i Visma, Øystein Moan.

Økt etterspørsel
Årsoppgjørssystemer er sterkt etterspurt i markedet av Vismas kunder, partnere og regnskapsbyråer. Visma akselererer med dette også sin satsning på skybaserte årsoppgjørssystemer i Norge.

– Markedet for årsoppgjørsystemer står foran en nødvendig overgang til skybaserte løsninger, som medfører omfattende utviklingsaktivitet i konkurranse også med store utenlandske aktører. Visma vil kunne bidra med teknologi, kapital og sin innarbeidede Visma.net produktfamilie for å sikre at viktige SaaS-løsninger for bransjen fortsatt utvikles på norske premisser og for norske forhold.

Nye muligheter
– Å bli en del av Visma vil gi Finale Systemer nye muligheter i markedet og ytterligere kompetanse. Finale Systemer vil bli tilført nye ideer og derigjennom nye måter å løse fremtidige utfordringer på. Alle svar på våre strategiske tanker og planer for framtida er innfridd gjennom dette salget til Visma, sier Adm.dir i Finale Systemer, Eivind Simonsen.

– Mokastet Data AS og kunder av Total er opptatt av automatikk og effektivitet, og Visma deler våre verdier på disse områdene. Våre selskapers felles tro på skybaserte årsoppgjørssystemer gjør at vi ser frem til å være med på å lage en ny generasjon årsoppgjørssystem til regnskapsbransjen i Norge, sier gründer, daglig leder og styreleder i Mokastet Data, Roar Mokastet.

Om Finale Systemer AS
Finale Systemer AS ble etablert i 1988, og er landets ledende leverandør av programvare for regnskapsrapportering og ligningsoppgaver og har tilhørende høy kompetanse innen regnskaps- og skatteregler. Omlag 6.300 revisorer og regnskapsførere bruker Finale Årsoppgjør. Kontinuerlig kundedrevet utvikling og vedlikehold er en av de viktigste forutsetningene for at så mange har valgt selskapet som sin samarbeidspartner og leverandør av årsoppgjørs- og skatteregnskapssystem. Se finale.no.

Om Mokastet Data AS
Mokastet Data AS, lokalisert i Sarpsborg, er en ledende leverandør av programvareløsninger til regnskapskontorer, revisorer og frittstående selskaper over hele landet. Selskapet ble stiftet i 1985. Med 29 års erfaring, bred kompetanse og bevisst satsing på utvikling av enkle og effektive løsninger, har Mokastet Data AS befestet sin posisjon i markedet. I utviklingen av selskapets programmer benyttes det nyeste av Microsoft teknologi, og selskapet har siden 1993 hatt den høyeste kredittratingen hos Dun & Bradstreet. Se mokastet.no.

For mer informasjon, kontakt:
Øystein Moan, konsernsjef i Visma, 920 80 000
Eivind Simonsen, daglig leder i Finale Systemer, 909 55 446
Roar Mokastet, daglig leder i Mokastet Data, 415 42 950

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har 6 1000 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK  6 500 mill. Se visma.no og visma.com

Tags: