Godt resultat fra Vital Eiendomsfond

Vital Eiendomsfond leverer et meget sterkt resultat med tosifret totalavkastning for året. - Vi er svært tilfreds med det oppnådde resultatet.  Dette er en konsekvens av kontinuerlig fokus på verdiskapning i alle ledd, sier Adm. Dir. i Vital Eiendomsfond, Gro Boge.  

Vital EiendomsFond har en eiendomsportefølje av høy kvalitet og leverer god, løpende avkastning.
- Fondet er investert i moderne bygg med relativt lange kontrakter. Våre investeringer ligger i hovedsak sentralt beliggende i de største norske byene, som medfører at porteføljen er robust i forhold til markedssvinginger, sier Boge.  

Vital har i løpet av de siste månedene investert til sammen 1,1 mrd.kr i to nye bygg, Dyre Halsesgate 1, ”Portalen”, i Trondheim og Sandslihaugen 30, ”Statoilbygget”, i Bergen. Begge disse investeringene bidrar til målsetningen om levere langsiktig avkastning på 7-9%.

Både i 2010 og hittil i 2011 leverer Vital Eiendomsfond resultater på over 10 prosent. Boge vurderer dette som svært bra både absolutt og relativt.

- Vital Eiendom ser generelt positivt på eiendomsmarkedet fremover, og vi opplever bra tilgang på nye, interessante investeringsobjekter i markedet.

- Vi arbeider med målsetting å bygge opp fondet til 5 mrd.kr i løpet av de nærmest år.  Med 2,4 mrd.kr i dag og en pågående emisjon der vi foreløpig ser ut til å få inn over 700 mill.kr samlet fra våre norske investorer, mener vi dette er realistisk. Vi arbeider også med emisjon rettet mot utlandske investorer, og vi opplever positiv interesse fra utlandske institusjoner til å investere i Norge.

Vital EiendomsFond er et ubelånt eiendomsfond rettet mot institusjonelle investorer med en langsiktig investeringshorisont, både norske og utlandske.  Gjennom dette produktet tilbys investorene å investere sammen med Vital Forsikring, med ett av landets ledende eiendomsselskap som kompetanseleverandør. 

Nøkkeltall:

Nøkkeltall:
Verdijustert egenkapital 30.09.11             2.418,7 mill

Avkastning VEK siden oppstart                        + 18 %

(beregnet av snitt innbetalt kapital)

Avkastning Eiendomsportefølje 2011:

Totalavkastning                     NOK mill  + 126,3        (10,7%)

Direkteavkastning                  NOK mill  + 52,4          (  4,3%)

Verdiendring portefølje           NOK mill  + 73,7          (  6,4%)Pressekontakter:

Adm. dir. Gro Boge, Vital Eiendom: 91895551
Foto: http://www.flickr.com/photos/dnb_nor/5960971674/in/set-72157627122682729

Kommunikasjonsrådgiver Vidar Dalsbø: 99380389

 

 

Tags:

Dokumenter og linker