Bedre bremseteknikk gir sikrere lastebiler og mer effektive transporter

Bremsesystemet er et av lastebilens viktigste sikkerhetssystemer. Ved en kombinasjon av ulike typer av bremser som finnes i en lastebil kan sikkerheten forbedres mye.

Kravet til effektivitet i moderne lastebiler øker stadig. Men like viktig som å holde høy snitthastighet, er det at lastebilens bremsesystem utvikles parallelt for økt sikkerhet. I 1999 innførte Volvo Trucks den første versjonen av den nye teknikken ”brake blending”, det vil si elektronisk styrt, parallell bruk av ulike typer bremser som hjulbrems, motorbrems og andre tilleggsbremser. Teknikken innebærer at når sjåføren trår ned bremsepedalen velger kontrollsystemet en passende kombinasjon av de ulike bremsetypene. Med en kraftig motorbrems kan hjulbremsene avlastes ved kjøring i lange utforbakker. Dette er viktig av sikkerhetsmessige årsaker, da bremsene holdes kalde og funksjonsdyktige hvis de skulle brukes. Samtidig reduseres kostnadene for vedlikehold av bremsene. For å holde hjulbremsene i trim, ”trener” systemet disse automatisk ved hver tiende innbremsing. Peter Lingman, industridoktorand hos Volvo Trucks og Chalmers Tekniska Högskola, har i en avhandling utarbeidet en teoretisk base for hvordan lastebilens bremsing skal skje på best mulig måte, spesielt ved kjøring i utforbakker. Forskningen komnmer blant annet å ligge til grunn for utviklingen av Volvo Trucks neste generasjon bremsesystem. ”Bremsesystemet er et av lastebilens viktigste sikkerhetssystem. Kan vi med hjelp av forskning og ny teknikk tilpasse bremsesystemet til ulike situasjoner, kan vi øke sikkerheten i trafikken”, sier Peter Lindman. Peter Lingman disputerte 9. februar ved Chalmers Tekniska Högskola. Forskningen støttes foruten av Volvo Trucks, også av det statlige forskningsprogrammet IVSS (Intelligent Vehicle Safety Systems). 2006-02-09 For ytterligere informasjon kontakt Volvo Norge AS v/Svenn Åge Løkken på telefon 23 17 66 00 / Dir.innvalg 23 17 67 92 / Mobil 90 55 44 99 E-post: svenn-age.lokken@volvo.com