Ny Dynafleet lanseres på IAA

På IAA-utstillingen i Hannover i september, vil Volvo Truck Corporation lansere en ny versjon av transportinformasjonssystemet Dynafleet for det europeiske markedet. Systemet har fått en rekke nye tjenester og funksjoner, samtidig som det har blitt mer brukervennlig. Den nye versjonen av Dynafleet vil leveres som en komplett løsning, i tre ulike pakker, avhengig av kundens individuelle behov.

”Vi har utviklet en mer komplett løsning for å gi kundene enda mer fleksibilitet og lønnsomhet, samtidig som de får bedre oversikt over hele bilparken sin,” forklarer Per-Anders Grösfjeld, produktmarkedssjef for transportinformasjonssystemer i Volvo Trucks. Den komplette Dynafleet-løsningen består av en rekke tjenester og funksjoner. En av nyhetene er et GPRS SIM-kort som sørger for ubegrenset kommunikasjon mellom Dynafleet-systemet og kjøretøyene. Andre nyheter er støtte for Dynafleet-systemet via Volvo Action Service, en e-læringsmodul for både Dynafleet-systemet og tilhørende sjåføropplæring, samt oppstartsregistrering av alle kjøretøyer, noe som kan gjøres online. Forbedret førersikkerhet En ny tjeneste som blir lansert, er en sikkerhetstjeneste som er unik for det europeiske markedet, og som vil gi økt trygghet for sjåføren. I en nødssituasjon kan sjåføren via en knapp eller en mobiltelefon varsle et sikkerhetssenter, som kontakter det lokale politiet, samtidig som kjøretøyets geografiske posisjon registreres. Så langt er suksessraten for bekreftede alarmer 98 %. Sikkerhetstjenesten gir økt trygghet for sjåfør, lastebil og gods, men også for transportfirmaet, ettersom driften kan fortsette med så liten forsinkelse som mulig. Den nye versjonen av Dynafleet består av tre ulike pakker, ”Perform”, ”Perform & Locate” og ”Operate”, med ulike tjenestenivåer. Perform omfatter sjåfør- og kjøretøyadministrasjon. Perform & Locate er egnet for operatører med transportlederfunksjon, siden pakken inneholder et system som finner nøyaktig posisjon til hvert eneste kjøretøy. Operate har en funksjon som gjør det mulig for sjåførene å kommunisere direkte med kolleger og kontoret. Operate kan også sende en advarsel hvis man nærmer seg grensene for arbeids- og kjøretid. ”Disse nye pakkene er utformet etter kundenes individuelle behov. Det er lett å komme i gang, og systemet er meget brukervennlig. Nye Dynafleet vil gjøre kundene i stand til å øke effektiviteten og lønnsomheten mer enn noen gang tidligere,” legger Per-Anders Grösfjeld til. Blant de nye funksjonene i Dynafleet er ‘Geofencing’, som gir mulighet for automatisk registrering av posisjonen til et kjøretøy innenfor et bestemt geografisk område. ‘Driver Time Justification’ gir sjåføren mulighet til å spore tidsforbruket for andre aktiviteter enn kjøring, slik som lasting, lossing, vasking, tanking osv. Dette hjelper transportfirmaet å rapportere og oppdatere seg på alle aktiviteter sjåføren er involvert i under et transportoppdrag. Dynafleet-maskinvaren i kjøretøyet er også ny og med mer kraft enn forgjengeren takket være økt minne og raskere prosessor. Den er basert på en ADR-godkjent plattform, slik at firmaer som transporterer farlig gods, nå også kan bruke Dynafleet. Maskinvaren gir mulighet for Internett-tilgang og kan kobles til eksterne enheter, slik som en bærbar PC eller hånd-PC. Mer enn 25 000 Dynafleet-enheter er solgt i Europa så langt. ”Vi ser klart økende interesse blant transportfirmaer for sporing av transportoppdrag. Med den nye versjonen av Dynafleet tror vi flere firmaer vil oppdage hvor mye et avansert transportinformasjonssystem kan bidra til lønnsomheten,” avslutter Per-Anders Grösfjeld. Nye Dynafleet kan bestilles fra september, med levering fra begynnelsen av desember. 15. august 2006

Dokumenter og linker