Ny Volvo-organisasjon former seg i Norge

Nå er Volvos lastebil- og bussvirksomhet i Norge samlet i ett juridisk selskap.

FUSJON De to selskapene, Volvo Trucks Norway AS - Oslo og Oppland, fusjonerte 15. desember 2004 med Volvo Norge AS. Det nye, juridiske selskapet bærer nå navnet: Volvo Norge AS Strømsveien 314 Postboks 103 Alnabru N 0614 Oslo Org. nr.: NO 910712799 Alle medarbeidere beholder sine ansettelsesforhold og ansiennitet i det nye selskapet. For salg av Volvo lastebiler er det allerede etablert tre markedskanaler: · Volvo Truck Center, som dekker region 1 av totalt 6 regioner i Norge. · De uavhengige forhandlere, som representerer ca. 65% av forhandlernettet i Norge · Direkte salg. En egen enhet for direkte bearbeiding av store landsdekkende og internasjonale kunder. Selskapet Volvo Norge AS består nå av flere operasjonelle enheter som alle har egne lederteam med ansvar for all daglig virksomhet: VOLVO LASTEBILER Volvo Truck Center er en heleid forhandlerenhet. Volvo Truck Center består i sin tidligere form og det skjer ingen endring i markedsføringen av dette varemerket. VOLVO BUSSER Den norske markedsorganisasjonen for salg av Volvo bussmateriell, er foreløpig lokalisert på Mastemyr, men det er planlagt flytting til Volvos hovedanlegg på Furuset. VOLVO PENTA Fortsetter sin virksomhet som tidligere. Oslo, 3.1.2005 Ytterligere opplysninger ved Adm. Direktør Per Ragnar Johansen, telefon +47 23 17 67 01 eller informasjonssjef Frank Tonås, telefon +47 23 17 67 17