Rettelse på utsendt melding om VOLMAX AS ER KÅRET TIL ÅRETS FORHANDLERREGION FOR VOLVO LASTEBILER I 2004. Det ble en feil med oppstillingen av VOLMAX AS sine anlegg. Det riktige er spesifisert i brødteksten nedenfor

Petter J. Spiten er styreformann i Volmax AS, og kunne på Volvo-organisasjonens samling på Sanderstølen i januar motta prisen for året 2004 som årets forhandlerregion for Volvo lastebiler. Ulf Magnusson, direktør for region Norden i Volvo Truck Corporation refererte juryens begrunnelse for utdeling av prisen for 2004, hvor det heter: ”Regionen har gjennom sitt systematiske arbeid oppnådd høy penetrasjon, både når det gjelder servicemarkedet og chassis-salg. Regionen ledes på en målrettet måte og har en dyktig og god medarbeiderstab. Systematisk kvalitetsarbeid har gitt svært gode resultater innen kundetilfredsstillelse”.

Det er altså mye mer enn å selge mye biler som teller i en slik vurdering, sier Petter J. Spiten, styreformann i Volmax AS. Spiten var på Sanderstølen i daglig leder Grant Larsens fravær, og han fikk gleden av å motta prisen på vegne av en stolt medarbeiderstab. Flere av medarbeiderne var også til stede under arrangementet. I Volvos vurdering av kandidater blir det lagt stor vekt på kundetilfredsstillelse, serviceevne og tilgjengelighet. Volmax AS holder åpent flere av sine verksteder med to skift og har også knyttet til seg over 80 % av kundene med service- og vedlikeholdsavtaler hvor man oppnår maksimal kontroll med utlegg og ståtid. I tillegg til disse kunderettede elementene, er det et krav at bedriften som blir valgt har god økonomi og styrer virksomheten effektivt gjennom Volvos kvalitetssystem. Volmax AS har i flere år vært blant de ledende forhandlerregioner i landet, og har 7 komplette anlegg for tunge kjøretøy i Sandefjord og Tønsberg i Vestfold, Kongsberg i Buskerud, Skien i Telemark, Råde i Østfold og Hamar og Kongsvinger i Hedmark. Dette representerer 22 % av lastebilmarkedet i Norge, og i dette området har Volmax AS en markedsandel på 40 %. Nærmere opplysninger ved Frank Tonås, telefon 90821944 Volmax AS solgte i fjor 252 nye og 210 brukte lastebiler. Omsetningen i 2004 ble totalt 520mkr. Bildetekst 1: Ulf Magnusson, direktør for Nordenregionen i Volvo Truck Corporation (t.v.) overrekker diplomet som årets forhandlerregion i Volvo 2004 til styreformann Petter J. Spiten. Bildetekst 2: Petter J Spiten omgitt av en del av medarbeiderne fra Volmax AS etter mottagelsen av diplomet som årets forhandlerregion 2004 i Volvo. Bildetekst 3: Volvo lastebiler var i 2004 markedsleder i Norge for 27. gang. En av de viktigste årsakene til dette er toppmodellen FH16 (bildet) og en av verdens beste forhandlerkjeder for tunge kjøretøy. Volmax AS er et godt eksempel på nivået på norske Volvo-forhandlere.