2036 voksne i Akershus bruker retten til læring

2036 voksne i Akershus bruker retten til læring (Oslo, 02.03.04): En ny undersøkelse fra Vox viser at 2036 voksne i Akershus nå bruker sin rett til å ta videregående opplæring. Tallene viser at Akershus er blant de fylkeskommunene i landet med flest voksne i slik opplæring. Bare i Nordland bruker flere voksne denne retten. - Disse tallene er gledelige og viser at fylkeskommunen gjennomgående arbeider målrettet med å sikre voksne rett til videregående opplæring, sier fagsjef Vigdis Haugerud i Vox Rapporten «Tallene vi søker - kunnskapen vi får» viser at voksnes deltakelse har holdt seg stabil og er svakt økende siden retten trådte i kraft august 2000. På landbasis bruker vel 21 000 voksne sin rett til å ta videregående opplæring. I overkant av 75 % av disse går i individuelt tilrettelagt tilbud, den såkalte voksenopplæringsveien, mens 16 % er deltakere i ordinære klasser. Sist år fulgte 1920 voksne i Akershus voksenopplæringsveien. Realkompetanse - Vi ser imidlertid store utfordringer i arbeidet med å gi voksne et tilrettelagt tilbud basert på realkompetansevurdering, sier Haugerud En slik vurdering kartlegger all formell og uformell kunnskap en voksen har tilegnet seg. Rapporten viser lite konsekvent bruk av realkompetansevurdering som grunnlag for tilpasset opplæring, både for yrkesfag, men særlig for allmenne fag. - Dette tyder på at det fortsatt er vesentlig større innsats mot yrkesfag enn mot allmenne fag, og at det er uforholdsmessig mange som går i allmenne fag som ikke blir realkompetansevurdert, sier Haugerud. Rapporten viser at det på landsbasis er 1424 voksne som venter på å få et opplæringstilbud. Kontaktpersoner: · Fagsjef Vigdis Haugerud, Vox, tlf. 23 38 13 34, 92 60 07 77, e-post: vigdis.haugerud@vox.no · Informasjonsdirektør Frøy Kannert, Vox, tlf. 23 38 13 30, 90 53 09 41, e-post: froy.kannert@vox.no Mer informasjon og oppsummering av rapporten «Tallene vi søker - kunnskapen vi får» kan lastes ned på www.vox.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/02/20040301BIT20690/wkr0006.pdf Pressemelding i pdf format

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Dokumenter og linker