21 000 voksne bruker retten til læring

21 000 voksne bruker retten til læring (Oslo, 02.03.04): En ny undersøkelse fra Vox viser at vel 21 000 voksne i Norge nå bruker sin rett til å ta videregående opplæring. - 75 prosent av disse har tilrettelagte tilbud, sier fagsjef Vigdis Haugerud i Vox, nasjonalt senter for voksnes læring. Rapporten «Tallene vi søker - kunnskapen vi får» viser at voksnes deltakelse har holdt seg stabil og er svakt økende siden retten trådte i kraft august 2000. I overkant av 75 % av deltakerne går i individuelt tilrettelagt tilbud, den såkalte voksenopplæringsveien, mens 16 % er deltakere i ordinære klasser. Resten deltar i tilbud hos andre studieforbund, men hvor fylkeskommunen har det formelle ansvaret for opplæringen. - Disse tallene er gledelige og viser at fylkeskommunene gjennomgående arbeider målrettet med å sikre voksne rett til videregående opplæring, sier Haugerud. Realkompetanse - Vi ser imidlertid store utfordringer i arbeidet med å gi voksne et tilrettelagt tilbud basert på realkompetansevurdering, sier hun. En slik vurdering kartlegger all formell og uformell kunnskap en voksen har tilegnet seg. Rapporten viser lite konsekvent bruk av realkompetansevurdering som grunnlag for tilpasset opplæring, både for yrkesfag, men særlig for allmenne fag. - Dette tyder på at det fortsatt er vesentlig større innsats mot yrkesfag enn mot allmenne fag, og at det er uforholdsmessig mange som går i allmenne fag som ikke blir realkompetansevurdert, sier Haugerud. Rapporten viser at det i dag er 1424 voksne som venter på å få et opplæringstilbud. Kontaktpersoner: · Fagsjef Vigdis Haugerud, Vox, tlf. 23 38 13 34, 92 60 07 77, e-post: vigdis.haugerud@vox.no · Informasjonsdirektør Frøy Kannert, Vox, tlf. 23 38 13 30, 90 53 09 41, e-post: froy.kannert@vox.no Mer informasjon og oppsummering av rapporten «Tallene vi søker - kunnskapen vi får» kan lastes ned på www.vox.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/02/20040301BIT20670/wkr0006.pdf Pressemelding i pdf format

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Dokumenter og linker