600 virksomheter vil ha penger til opplæring

(Oslo 02.03.10) Stadig flere virksomheter ønsker støtte fra regjeringens Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Det er i år 65 prosent flere virksomheter som vil styrke de ansattes basisferdigheter.

Det er søkt om 168 millioner kroner til kurs i grunnleggende lesing, skriving, regning og data i 2010. Totalt omfatter søknadene 604 virksomheter. I 2009 ønsket 367 virksomheter 122 millioner kroner til opplæring. – Vi er glad for at stadig flere virksomheter ønsker å heve de ansattes basisferdigheter. Det blir stadig mer skriftliggjøring og bruk av data i arbeidslivet. Det er mange som vil kunne ha nytte av mer opplæring på disse områdene, sier direktør Jan Ellertsen i Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. Søknadstall – beste fylker og bransjer Det er flest virksomheter i Hordaland (83) som ønsker støtte. Deretter følger Nordland (72) og Østfold (51). Industri er den bransjen som er best representert i søknadene med 96 virksomheter, foran bygg og anlegg med 83. BKA er nå inne i sitt femte år, og har så langt delt ut 120,5 millioner kroner. Første uken i mars blir det klart hvilke virksomheter som får støtte i 2010. Det skal tildeles om lag 65 millioner kroner. BKA forvaltes av Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. Mer om BKA: www.vox.no/presserom_BKA og www.vox.no/bka Kontaktpersoner Jan Ellertsen, direktør i Vox. Telefon 23 38 13 10/ 90 69 73 63 e-post: jan.ellertsen@vox.no Tom Sigurd Sørhus, avdelingsdirektør i Vox. Telefon 23 38 13 42/ 93 43 93 14 e-post: tom.sorhus@vox.no Kristian Melsæter, kommunikasjonsrådgiver i Vox. Telefon 23 38 13 96/ 95 15 67 69 e-post: kristian.melsaeter@vox.no

Tags:

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Multimedia

Multimedia