Fire bedrifter i Vest-Agder fikk 1,4 millioner til etterutdanning

Fire bedrifter i Vest-Agder fikk 1,4 millioner til etterutdanning (Oslo 16.12.2003): Fire virksomheter i Vest-Agder fikk tildelt 1,4 millioner kroner til etter og videreutdanning for sine ansatte. - Søkermengden denne gang viste stigende etterspørsel etter læringstiltak på arbeidsplassen, sier sekretariatsleder Tom Sørhus i Vox. Han har ledet arbeidet med å vurdere de 437 prosjektene som søkte om støtte fra Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP) denne gang. Pengene gikk til mindre og mellomstore virksomheter som møter utfordringer med omstilling og endrede rammevilkår. Tildelingene vil bli brukt til utvikling av etter og videreutdanningstiltak for de ansatte. Dette vil sette virksomheter i Vest-Agder bedre stand til å gjennomføre nødvendige omstillinger. Det er tre år siden første gang det ble gitt støtte til voksnes læring gjennom Kompetanseutviklingsprogrammet. Siden den gang har vel 600 prosjekter og virksomheter fått midler til kompetanseheving. Følgende bedrifter i Vest-Agder får midler i desember 2003: · Marine Harvest Agder as, Hidrasund · Vest-Agder Klinikkene, Kristiansand · CG-glass AS, Vennesla · Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep -FMSO, Kristiansand På landsbasis fikk 59 virksomheter til sammen 18 millioner kroner. Kontaktpersoner: ? Fagsjef Tom Sørhus, Vox, tlf. 23 38 13 42 eller 93 43 93 14, e-post: tom.sorhus@vox.no ? Informasjonsdirektør Frøy Kannert, Vox, tlf. 23 38 13 30 eller 90 53 09 41, e-post: froy.kannert@vox.no. Mer om Vox: www.vox.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/16/20031215BIT00800/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/16/20031215BIT00800/wkr0002.pdf

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Dokumenter og linker