Flere består norskprøver på Vestlandet

(Oslo, 16.02.10) Stadig flere innvandrere på Vestlandet har bestått norskprøvene de siste årene. I samme periode har det også vært en styrking av norskopplæringen.

60 prosent av kandidatene i region vest besto i 2009 skriftlig norskprøve 2, mens 55 prosent besto norskprøve 3. I 2008 var tallene henholdsvis 54 og 45 prosent. Region Vest omfatter fylkene Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane. På landsbasis besto 62 prosent av kandidatene i 2009 skriftlig norskprøve 2, mens 55 prosent besto norskprøve 3. I 2008 var tallene henholdsvis 55 og 47 prosent, og i 2007 var tallet 49 prosent for begge prøvene. Samtidig er det stadig flere innvandrere tar disse to skriftlige prøvene. Fra 2007 til 2009 har det vært en økning på 86 prosent i kandidater som har tatt skriftlig Norskprøve 2. For norskprøve 3 er økningen på 33 prosent. – Dette viser at systematisk kvalitetsarbeid på feltet gir resultater, sier avdelingsdirektør Bjørg Ilebekk i Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. Fakta I 2008 bevilget daværende Arbeids- og inkluderingsdepartementet midler til en treårig plan for å heve kvaliteten i norskopplæringen for innvandrere. Vox og IMDi har gjennomført tiltak for kompetanseutvikling for ledere og lærere i norskopplæringen. Noen av tiltakene Vox har iverksatt er: • etterutdanningskurs for lærere, med vekt på å styrke lærernes kompetanse i å vurdere elevenes faglige nivå • metode- og læremiddelutvikling Les mer om norskprøvene: www.vox.no/norskprøver Kontaktpersoner Bjørg Ilebekk, avdelingsdirektør i Vox Telefon 23 38 13 14 / 93 43 93 49, e-post: bjørg.ilebekk@vox.no Kristian Melsæter, kommunikasjonsrådgiver i Vox Telefon 23 38 13 96 / 95 15 67 69, e-post: kristian.melsaeter@vox.no

Multimedia

Multimedia