Flere består skriftlige norskprøver

(Oslo, 24.03.09): Resultatene fra norskprøvene for innvandrere viser en økning i antall deltakere som består skriftlige prøver. På laveste nivå økte andelen som bestod med fem prosent fra 2007 til 2008.

Nye tall fra prøvene som ble avholdt i februar 2009 viser at denne positive trenden fra fjoråret fortsetter.

– Systematisk kvalitetsarbeid på feltet ser ut til å gi resultater, sier avdelingsdirektør i Vox, Bjørg Ilebekk.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet bevilget i 2008 midler til en plan for å heve kvaliteten i norskopplæringen for innvandrere. Vox og Imdi har gjennomført tiltak for kompetanseutvikling for ledere og lærere i norskopplæringen.

– Selv om dette er et langsiktig arbeid ser det ut til at vi er på riktig vei. Resultatene fra norskprøvene som er avholdt så langt i år ser ut til å bekrefte dette, sier Ilebekk.

Fakta
Vox har arbeidet for den faglige og pedagogiske utviklingen av opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Noen av tiltakene Vox har iverksatt er:
• Etterutdanningskurs for lærere
• Styrke lærernes kompetanse i å vurdere elevenes faglige nivå
• Bedre tilbakemeldingsrutiner fra Norsk Språktest

Se resultatene på: www.vox.no/norskprøver/resultat

Kontaktpersoner
Bjørg Ilebekk, avdelingsdirektør i Vox. Telefon 23 38 13 14 / 93 43 93 49
e-post: bjorg.ilebekk@vox.no

Helga Arnesen, underdirektør i Vox. Telefon 23 38 14 15 / 93 42 52 45
e-post: helga.arnesen@vox.no

Ingunn Eck, underdirektør i Vox. Telefon: 23 38 13 90 / 97 50 91 87
e-post: ingunn.eck@vox.no

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.