Flest lærer av å jobbe

(Oslo 12.12.2004): Norske arbeidstakere har betydelig læringsutbytte av å jobbe. Det viser en ny undersøkelse fra Vox.

Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet, har spurt 2000 arbeidstakere om hvilke aktiviteter som har gitt nyttig læring i jobben. Det er hverdagsaktiviteter som å diskutere fag med kolleger og arbeid med å løse oppgaver og problemer, som fører til mest læring på norske arbeidsplasser. Dette er aktiviteter som et stort flertall av arbeidstakerne deltar i, og som samlet gir stort læringsutbytte. 87 prosent sier de har deltatt i faglige diskusjoner med sine kolleger, og 40 prosent av dem mener at dette ga dem nyttig læring i forhold til jobben. 82 prosent av arbeidstakerne sier de har jobbet med å løse oppgaver for en kunde eller bruker, og 42 prosent av dem sier at de lærte mye av det. 69 prosent arbeidstakere har bidratt til å løse et nytt problem på jobben, og 45 prosent av dem sier det gav nyttig læring. Arbeidstakere lærer også mye på kurs og seminarer. 60 prosent av de som har deltatt på kurs og seminarer svarer at de har fått med seg nyttig lærdom. Men bare 30 prosent av arbeidstakerne har deltatt på kurs og seminarer. Halvårlig undersøkelse Vox-barometeret er en halvårlig undersøkelse fra Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet. Høstens undersøkelse ble gjennomført i august. Ledere og opplæringsansvarlige i 1700 virksomheter og 2000 arbeidstakere har svart på spørsmål om læring på arbeidsplassen, innovasjon, digital kompetanse og læringsbehov. En samlet presentasjon av resultatene fra høstens Vox-barometer kan lastes ned fra www.vox.no/publikasjoner. Kontaktpersoner: - Øyvind Brekke, fagsjef Vox tlf. 23 38 12 92, mobil 90 89 12 90, e-post: oyvind.brekke@vox.no - Anders Fremming Anderssen, rådgiver Vox tlf. 23 38 13 43, mobil 95 74 99 75, e-post: anders.anderssen@vox.no

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.