Kun 500 voksne i Sør-Trøndelag bruker retten til læring

Kun 500 voksne i Sør-Trøndelag bruker retten til læring (Oslo, 02.03.04): En ny undersøkelse fra Vox viser at bare 500 voksne i Sør-Trøndelag nå bruker sin rett til å ta videregående opplæring. Tallene viser at Sør-Trøndelag er blant de fylkeskommunene i landet med færrest voksne i slik opplæring. Rapporten «Tallene vi søker - kunnskapen vi får» viser at voksnes deltakelse har holdt seg stabil og er svakt økende siden retten trådte i kraft august 2000. På landbasis bruker vel 21 000 voksne sin rett til å ta videregående opplæring. I overkant av 75 % av disse går i individuelt tilrettelagt tilbud, den såkalte voksenopplæringsveien, mens 16 % er deltakere i ordinære klasser. Sist år fulgte 400 voksne i Sør-Trøndelag voksenopplæringsveien. Realkompetanse - Vi ser store utfordringer i arbeidet med å gi voksne et tilrettelagt tilbud basert på realkompetansevurdering, sier Haugerud En slik vurdering kartlegger all formell og uformell kunnskap en voksen har tilegnet seg. Rapporten viser lite konsekvent bruk av realkompetansevurdering som grunnlag for tilpasset opplæring, både for yrkesfag, men særlig for allmenne fag. - Dette tyder på at det fortsatt er vesentlig større innsats mot yrkesfag enn mot allmenne fag, og at det er uforholdsmessig mange som går i allmenne fag som ikke blir realkompetansevurdert, sier Haugerud. Rapporten viser at det på landsbasis er 1424 voksne som venter på å få et opplæringstilbud. Kontaktpersoner: · Fagsjef Vigdis Haugerud, Vox, tlf. 23 38 13 34, 92 60 07 77, e-post: vigdis.haugerud@vox.no · Informasjonsdirektør Frøy Kannert, Vox, tlf. 23 38 13 30, 90 53 09 41, e-post: froy.kannert@vox.no Mer informasjon og oppsummering av rapporten «Tallene vi søker - kunnskapen vi får» kan lastes ned på www.vox.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/02/20040301BIT20700/wkr0006.pdf Pressemelding i pdf format

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Dokumenter og linker