Namsosbedrift til finalen i konkurransen om årets Vox-pris

Namsosbedrift til finalen i konkurransen om årets Vox-pris (Oslo 22.09.04): Hans Evensen Bil AS er blant de åtte bedriftene fra hele landet som konkurrerer om hvilken arbeidsplass som skal få årets Vox-pris som beste lærende virksomhet. - De åtte finalistene er valgt ut blant 23 foreslåtte virksomheter, og det var mange prisverdige kandidater, sier Turid Kjølseth, direktør i Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet. - Det er åpenbart at mange bedrifter, både store og små, legger vekt på tiltak for å fremme læring og kompetanseutvikling blant de ansatte. Når vi nå sender et knippe på åtte virksomheter til juryen, mener vi de er de beste blant flere gode kandidater, sier Kjølseth. Juryen ledes av Yngve Hågensen, og består av blant andre representanter for partene i arbeidslivet. De skal velge blant følgende finalister, i tillegg til Hans Evensen Bil AS: Johan Kjellmark AS Røros, Jotun fabrikker avdeling Jotun Dekorativ, Hadeland glassverk:, Kverneland Klepp, Sparkjøp i Hommelvik, Ekornes møbler avdeling Grodås, og Helse og sosialetaten i Risør kommune. Yngve Hågensen skal dele ut Vox-prisen den 14. oktober på Voksenopplæringsforbundets arrangement i Gamle Logen i Oslo, under Uka for voksnes læring. Prisen skal stimulere enda flere til å gjøre læring på arbeidsplassen til en integrert del av virksomheten. På den måten vil stadig flere arbeidstakere få den kompetansehevingen som er nødvendig blant annet i samband med omstilling og omorganisering. Kontaktpersoner: · Åge Hanssen, fagsjef Vox, tlf. 23 38 13 55, 93 43 93 32, e-post: age.hanssen@vox.no · Ellen Borg, kontorsjef Vox, tlf. 23 38 13 28, 93 43 65 24, e-post: ellen.borg@vox.no Les mer på www.vox.no Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/22/20040921BIT22100/bild.html Bilde

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Dokumenter og linker