Nordland i søkertoppen

(Oslo, 26.02.09) 29 virksomheter i Nordland har søkt om støtte til opplæring i lesing, skriving, regning og data fra regjeringens Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Det gjør Nordland til fylket med flest søknader etter Oslo.

Nær 270 virksomheter over hele landet har søkt om 122 millioner kroner til opplæring i grunnleggende ferdigheter på arbeidsplassen.

Programmet er nå inne i sitt fjerde år. Siden starten i 2006 har 923 virksomheter søkt om til sammen 405 millioner kroner i støtte til kurs i grunnleggende ferdigheter.

– Vi ser at det fortsatt er et stort behov for å bedre basiskompetansen ute i virksomhetene, sier direktør Jan Ellertsen i Vox.

Lesing og skriving
Halvparten av søknadene har lesing og skriving som hovedformål for kursene. Mange kombinerer også opplæring i flere ferdigheter.

Fikk midler i fjor
Brønnøy kommune, Fauske Næringsforum, Folkeuniversitetet Evenes, Lurøy kommune, RKK Ofoten, Rør-Service AS og OPUS ved Sortland videregående skole fikk støtte fra BKA til opplæringstiltak i 2008.

Kontaktpersoner
Jan Ellertsen, direktør i Vox. Telefon 23 38 13 10 / 90 69 73 63
e-post: jan.ellertsen@vox.no

Tom Sigurd Sørhus, underdirektør i Vox. Telefon 23 38 13 42 /93 43 93 14
e-post: tom.sorhus@vox.no

Ingunn Eck, underdirektør i Vox. Telefon: 23 38 13 90 / 97 50 91 87
e-post: ingunn.eck@vox.no

Mer om BKA: www.vox.no/presserom_bka og www.vox.no/bka

Tags:

Multimedia

Multimedia