Opplæring gir direkte utslag på bunnlinjen

Opplæring gir direkte utslag på bunnlinjen (Oslo 07.06.04) Ledere i norske bedrifter mener at opplæring bidrar til bedre inntjening. Finansnæringen er den bransjen som i størst grad merker at opplæringstiltak har en positiv effekt på økonomien. 72 % av lederne i finansnæringen er enige i påstanden om at opplæring fører til større inntjening eller reduserte kostnader. Dette går fram av Vox-barometeret som måler kompetanse og utvikling i næringslivet. Også lederne i skogbruket og i handel- og servicenæringen merker en klar sammenheng mellom opplæring og bedriftens økonomi. Undersøkelsen viser at det er liten forskjell på store og små bedrifter når det gjelder sammenhengen mellom opplæring og inntjening. Halvårlig undersøkelse Vox-barometeret er en halvårlig undersøkelse fra Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet. Utvalget i barometeret består av 2000 arbeidstakere og 1500 personalsjefer/ledere og ble gjennomført i begynnelsen av mars i år. Vox-barometeret følger med på kompetanseutviklingen på norske arbeidsplasser. Undersøkelsen tar også for seg realkompetanse og introduksjonsloven for flyktninger. Kontaktpersoner: Anders Fremming Anderssen, tlf 23 38 13 43, mob. 95 74 99 75, e-post: anders.anderssen@vox.no Irene Hilleren, tlf 23 38 13 39, mob. 45 47 11 13, e-post: irene.hilleren@vox.no Les mer på www.vox.no Vox, nasjonalt senter for voksnes læring ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.