Realkompetansevurdering kan gi 60 prosent kortere opplæring

(Oslo, 21.02.08) Det viser ferske tall fra Vox-speilet, den første statistikkrapporten om voksnes deltakelse i opplæring.

Vox-speilet inneholder data fra hele landet og er utarbeidet av Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet.

– Det har til nå vært rapportert svært lite om voksne i opplæring. Hensikten med rapporten er å styrke statistikk- og kunnskapsgrunnlaget på feltet, sier Per Morten Jørgensen, underdirektør i Vox.

Avkortet opplæringsløp med realkompetanse
Et sentralt område i Vox-speilet er bruken av realkompetansevurdering for voksne som deltar i videregående opplæring.

– Tallene viser at realkompetansevurdering kan føre til 60 prosent kortere opplæring.

Størst andel på helse- og sosialfag
Nær halvparten av alle voksne som deltar i videregående opplæring går på helse- og sosialfag. 62 prosent av dem er realkompetansevurdert, og 80 prosent av disse igjen har grunnlag for avkortet opplæring.

– Kortere opplæringsløp fører ikke bare til at den enkelte blir mer motivert til å delta i opplæringen, men det er også økonomisk og tidsmessig besparende for samfunnet for øvrig.

En av fem under alderskriteriet
Mer enn 60 prosent av voksne deltakere i videregående opplæring er under 40 år. I dag har alle voksne som er født før 1978 en lovfestet rett til videregående opplæring så sant de ikke har det fra før. Vox-speilet viser imidlertid at 19 prosent av deltakerne er født etter 1978.

– Behovet for videregående opplæring er stort hos unge voksne, og det er positivt at enkelte fylkeskommuner også ivaretar denne gruppen.

Kontaktpersoner
Per Morten Jørgensen, underdirektør Vox
Tlf: 23 38 13 92/ 917 35 774, e-post: per.morten.jorgensen@vox.no

Anura Sankholkar, informasjonsrådgiver Vox
Tlf: 23 38 13 94/ 402 32 786, e-post: anura.sankholkar@vox.no

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.