Rekordmange får opplæringsstøtte

(Oslo, 09.03.09) Mer enn 200 virksomheter har fått 34 millioner kroner til opplæring i lesing, skriving, regning og data gjennom regjeringens Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA).

Det ble søkt om til sammen 122 millioner kroner gjennom programmet i år. Programmet har hatt en sterk vekst siden det ble lansert for fire år siden, og det er nå delt ut 98 millioner i alt.

– En ekstrabevilgning i forbindelse med regjeringens krisepakke gjør at flere virksomheter enn tidligere får opplæringsstøtte. De kan nå bygge kompetanse og ruste seg for framtiden, sier Jan Ellertsen, direktør i Vox.

Økning i varehandel og byggnæring
Bransjene varehandel og byggenæring har mer enn 30 virksomheter hver som skal i gang med opplæring i år. I fjor var tallet under ti for begge næringene.

– Dette er et resultat av at vi har satset særskilt mot disse bransjene, forklarer Ellertsen. – Slik opplæring på arbeidsplassen vil gi gevinster både for virksomhetene og medarbeiderne, sier han.

Fordelt på 18 fylker
Det blir satt i gang opplæringsprosjekter i 18 fylker. De fleste tildelingene er i Nordland og Østfold. Deretter følger Rogaland, Oppland og Oslo. Oslo og Nordland var også blant fylkene med flest søknader.

Se fordelingen på: www.vox.no/bka

Kontaktpersoner
Tom Sigurd Sørhus, underdirektør i Vox. Telefon 23 38 13 42 / 93 43 93 14
e-post: tom.sorhus@vox.no

Ingunn Eck, underdirektør i Vox. Telefon 23 38 13 90 / 97 50 91 87
e-post: ingunn.eck@vox.no

Mer om BKA: www.vox.no/presserom_bka

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Multimedia

Multimedia