Telemarkserfaring blir nasjonal læring

Telemarkserfaring blir nasjonal læring (Oslo 05.07.04): Telemark satser mer på å gjøre voksne med liten eller ingen utdannelse til ettertraktet arbeidskraft. LO i Telemark har fått 1 million kroner til å videreutvikle en opplæringsmodell som gir ufaglærte voksne en grunnleggende yrkesopplæring. Pengene kommer fra Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP). Det innebærer at opplæringsmodellen fra Telemark etter hvert skal danne mønster for hele landet. Attraktiv arbeidskraft 40 voksne telemarkinger ble i fjor utdannet til serviceassistenter gjennom et opplæringsløp med mye praktisk læring på forskjellige lokale arbeidsplasser. De har fått offentlig godkjent kursbevis som har gjort dem til attraktiv arbeidskraft både innen renhold, kjøkken og pleie. De gode erfaringene med sammensatt grunnopplæring skal nå prøves ut i andre bransjer som for eksempel hotell- og reiseliv. Opplæringsprosjektet retter seg spesielt mot voksne med lite utdannelse fra før eller som av andre grunner har problemer med å finne seg arbeid. Livsopphold Helt siden etter- og videreutdanningsreformen ble vedtatt i 1999, har det vært vanskelig å få på plass ordninger som sikrer voksne mennesker penger til livsopphold når de tar utdanning. Både fylkeskommunen. Aetat, LO og NHO samarbeider om det nye opplæringsprosjektet i Telemark, og en av utfordringene er å prøve ut ulike former for finansiering av livsopphold. - Vi er spent på hvordan partene vil løse denne utfordringen, sier fagsjef Tom Sørhus i Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet. Kontaktpersoner: · Fagsjef Tom Sørhus, Vox, tlf. 23 38 13 42, mobil 93 43 93 14, e-post: tom.sorhus@vox.no · Irene B. Ingebretsen, distriktssekretær i LO,Telemark, tlf.35 57 27 03, mobil 48 17 37 40 e-post: irene.bordier.ingebretsen@lo.no Les mer på www.vox.no Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.