Tredoblet interesse for grunnopplæring i Oppland

(Oslo, 26.03.07) 20 virksomheter fra Oppland har søkt om støtte til opplæring i grunnleggende lesing, skriving, regning og ikt fra regjeringens program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Det er en tredobling fra i fjor.

Mer enn 200 virksomheter over hele landet har søkt om til sammen 78 millioner kroner til opplæring i grunnleggende ferdigheter på arbeidsplassen sin. Jevnt over har det vært en økning av søknader over hele landet siden fjorårets program, men Oppland, Hordaland og Nordland har skilt seg ut med markant flere søkere i år.

– Vi ser en økning i søknader fra fjorårets program og det synes vi er gledelig. Det er også viktig å bemerke at alle disse i hovedsak var nye søkere, og det betyr at behovet for grunnopplæring er stort, sier direktør Turid Kjølseth i Vox.

Kombinasjonsløsninger mest populært
Hovedtyngden av søkerne har søkt på alle de fire ferdighetene sammen. I fjorårets program var det et tydelig flertall som søkte på ikt alene, mens det i år er vesentlig flere som har fokusert på de andre ferdighetene.

Stor interesse for motivasjonsmidler
Nytt i årets program er at det kan søkes om midler til motivasjonsarbeid og kartlegging. Over 60 % av det totale antall søkere har benyttet seg av dette tilbudet og rundt halvparten av disse ønsker opplæring i alle ferdighetene.

Opus Hadeland, Hjemmetjenestene i Nord-Aurdal Kommune og Valdres Bil var de bedriftene fra Oppland som fikk midler gjennom BKA-programmet i 2006.

Oversikt over årets søkere i Oppland ligger vedlagt.

Kontaktpersoner:

Turid Kjølseth, direktør Vox. Telefon 23 38 13 10/93 43 93 62
e-post: turid.kjolseth@vox.no

Tom Sørhus, underdirektør Vox. Telefon 23 38 13 42/93 43 93 14
e-post: tom.sorhus@vox.no

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker