Vox-prisen 2005 til Bramiljø i Eidskog

(Oslo, 25.10.05) Servicebedriften Bramiljø i Eidskog i Hedmark gjør suksess fordi den utvider tjenestetilbudet i takt med de ansattes kompetanse. Nå hedres bedriften med Vox-prisen 2005.

Bramiljø tar på seg et vidt spekter av vaskeri- og renseritjenester og vedlikeholdsoppgaver. Alle de 45 ansatte har fått sin realkompetanse dokumentert, og ni av dem har fått fagbrev som følge av dette. Vox-prisen deles ut til virksomheter som har gjort læring til en viktig del av arbeidsdagen. Prisen skal stimulere bedrifter til å bruke læring som middel til å sine mål. Juryens begrunnelse: «Bramiljø opererer med suksess i en vanskelig og konkurranseutsatt bransje. Bedriften har jobbet systematisk med kompetanse i mange år og har lagt det til rette på en slik måte at de ansatte føler seg godt ivaretatt. Bramiljø har på en forbilledlig måte klart å kombinere bedriftens og de ansattes behov for kompetanse. Kartlegging av de ansattes realkompetanse danner grunnlaget for læringstiltakene som settes i verk.» Prisen deles ut av direktør i Vox, Turid Kjølseth, tirsdag 25.oktober ca. kl. 21 på hotell Radisson SAS Plaza i Oslo. Flere priser Prisutdelingen skjer under den internasjonale uka for voksnes læring (IALW, International Adult Learners Week). Ved samme arrangement deler Unesco ut den internasjonale prisen for forskning om alfabetisering. Vofo, Voksenopplæringsforbundet, deler ut to folkeopplysningspriser og prisen til Årets Læringshelt. Utdannings- og forskningsdepartementet er vertskap for konferansen i samarbeid med UNESCO Institute for Education (UIE), Den norske UNESCO-kommisjonen, Vox og Voksenopplæringsforbundet. Kontaktpersoner: • Anne Grete Melbye, daglig leder Bramiljø, tlf. 62 83 20 53, e-post: anne.grete.melbye@bramiljø.no • Åge Hanssen, fagsjef Vox, tlf. 93 43 93 32, e-post: age.hanssen@vox.no • Astrid Bergesen, seniorrådgiver Vox, tlf. 93 01 63 49, e-post: astrid.bergesen@vox.no Om vox: www.vox.no Om konferansen: www.vox.no/ialw

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker