Waves4Power - Wave Power in action


Waves4Power - a privately held Swedish Corporation - is developing, building and selling an Offshore Wave Energy Converter System, called WaveEL. We are using the free energy in ocean waves to generate electric power. Our clients are mainly power companies around the world.

Legg til denne videoen på et annet nettsted

Link til denne videoen

Om oss

W4P Waves4Power AB er et privat svensk selskap. Virksomheten skal konvertere havbølgebevegelse til elektrisk kraft på en lønnsom måte uten skadelige CO2-utslipp. Fram til i dag har selskapet mer enn 12 000 timer fullskala testing av kraftkonverteringssystemet, og teknikken er nå verifisert og klar for kommersialisering. Waves4Power jobber med et nettverk av industripartnere og har en nær relasjon til blant andre Chalmers University of Technology. Selskapet er representert i Sverige, Norge, Storbritannia og USA. www.waves4power.com

Abonner