Endring i ledelsen i Waves4Power

Etter fem spennende og krevende år har Ulf Lindelöf på eget initiativ valgt å fratre som administrerende direktør for Waves4Power. Det er i hovedsak uenighet mellom Ulf og styret om selskapets ledelse og framdrift som er årsaken til beslutningen.

Bengt Mårlind tok fra 10 november 2017 over som konstituert administrerende direktør, og vil ha denne stillingen til ny administrerende direktør er rekruttert. Bengt har lang erfaring fra selskapsledelse, både som administrerende direktør og som styreleder. Bengt er også medlem i Waves4Powers styre.

Ulf vil også videre være tilgjengelig for selskapet, og vil bidra til at selskapet skal fortsette sin positive utvikling.

For ytterligere informasjon, vær vennlig å kontakte:

Waves4Power AB: +46 31 757 04 01

Konstituert adm. dir: bengt.marlind@waves4power.se
Styreleder: anders.barne@waves4power.com
Kommunikasjonsdir.: jonas.kamf@waves4power.com                

 Waves4Power er et svensk selskap med hovedkontor i Gøteborg som utvikler og selger fossilfrie energisystem basert på bølgekraft. Waves4Power fokuserer på holdbarhet, servicevennlighet og lønnsom elproduksjon. Kjernen i W4P bølgekraftsystem er en kraftgenererende bøye med elastiske forankringer. Selskapet har utviklet den siste generasjonen av bølgekraftsverk etter at prototypen av WaveEL-bøyen ble lansert utenfor Vinga i Sverige i 2010. I dag arbeider W4P med et nettverk av kommersielle industrielle partnere og i nært samarbeide med blant annet Chalmers Tekniska Högskola i Gøteborg.  www.waves4power.com

Tags:

Om oss

W4P Waves4Power AB er et privat svensk selskap. Virksomheten skal konvertere havbølgebevegelse til elektrisk kraft på en lønnsom måte uten skadelige CO2-utslipp. Fram til i dag har selskapet mer enn 12 000 timer fullskala testing av kraftkonverteringssystemet, og teknikken er nå verifisert og klar for kommersialisering. Waves4Power jobber med et nettverk av industripartnere og har en nær relasjon til blant andre Chalmers University of Technology. Selskapet er representert i Sverige, Norge, Storbritannia og USA. www.waves4power.com

Abonner

Quick facts

Etter fem spennende og krevende år har Ulf Lindelöf på eget initiativ valgt å fratre som administrerende direktør for Waves4Power. Det er i hovedsak uenighet mellom Ulf og styret om selskapets ledelse og framdrift som er årsaken til beslutningen.
Tweet dette