Jonas Kamf tar over som VD og CEO for Waves4Power

Report this content

Den første januar 2019 tok Jonas Kamf over som VD og CEO for det Gøteborg-baserte bølgekraftverksselskapet Waves4Power. Jonas har vært markedsjef for selskapet siden 2012.

Waves4Power går nå inn i en ny fase med utviklingsarbeid og kommersialisering.  Selskapet har som målsetning å produsere det første av en rekke kommersielle bølgekraftverksparker og søker nå sterke finansielle partnere/investorer. Potensielle kunder for den første kommersielle applikasjonen er olje- og gassindustrien til havs, havbruksnæringen med oppdrettsanlegg til ”havs”, samt større og mindre øysamfunn der en mangler et grønt energialternativ.Jonas Kamf har lang erfaring innen salg og markedsføring samt bedriftsøkonomi.  Han startet sin karriere med salg og produktutvikling og hadde deretter lederfunksjoner innen reklamebransjen.  I 2010 ble han tilsatt som markedssjef i Frog Maringe Group, - og derfra i 2011 til det nystartede BlueOrbits der han også var medeier og hadde ansvar for markedsføring og forretningsutvikling. Parallelt med dette har Jonas arbeidet som konsulent innen markedsstrategi og forretningsutvikling for bla. et norsk selskap innen marin entreprenørskap og dykking. 

Slik ser Jonas på sitt nye oppdrag for Waves4Power:
Waves4Power har en sterk visjon – å bidra aktivt til en globalt bedre fremtid ved å være det første selskapet i verden som kan tilby grønne energiløsninger basert på bølgekraft. Vi arbeider målrettet for å virkeliggjøre vår visjon ved å ta en ledende posisjon når det gjelder å erstatte fossilt brensel basert på CO2-fri bølgekraft.

De kommersielle bølgekraftsverks-parkene som vi nå jobber med kommer teknologisk til å være basere seg på ”Next Generation” bølgekraftverksbøyer, som innebærer at en benytter seg av den erfaring selskapet har og de teknologiske nyvinningene som er tilgjengelig.
Dette innebærer at basisteknologien er forbedret med optimalisert systemløsninger og tilrettelagt for masseproduksjon.  Dette er avgjørende viktig med tanke på en konkurranskraftig LCOE ((levelized cost of electricity) og en kommersielt bærekrafting og lønnsom produksjon.

For  ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Jonas Kamf, CEO Waves4Power, jonas.kamf@waves4power.com, +46 706 64 36 25

Waves4Power er et Göteborg-basert selskap som utvikler og selger fossilfrie energisystem basert på bølgekraft. Waves4Power fokuserer på holdbarhet, høy servicegrad og lønnsom elproduksjon. Kjernen i W4P’s bølgekraftsystem er en kraftgenererende bøye med elastiske forankringer. Selskapet har utviklet den siste generasjonen av bølgekraftverk etter at prototypen av WaveEL-bøyen først ble lansert utanfor Vinga i Sverige i 2010. I dag arbeider W4P med et nettverk av kommersielle industrielle partnere og i nært samarbeid med blant annet Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Selskapet er representert i Sverige, Norge og UK.  www.waves4power.com 

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Quick facts

Den første januar 2019 tok Jonas Kamf over som VD og CEO for det Gøteborg-baserte bølgekraftverksselskapet Waves4Power. Jonas har vært markedsjef for selskapet siden 2012.
Tweet dette

Sitater

Waves4Power har en sterk visjon – å bidra aktivt til en globalt bedre fremtid ved å være det første selskapet i verden som kan tilby grønne energiløsninger basert på bølgekraft. Vi arbeider målrettet for å virkeliggjøre vår visjon ved å ta en ledende posisjon når det gjelder å erstatte fossilt brensel basert på CO2-fri bølgekraft.
Jonas Kamf, CEO Waves4Power