Lanserar framtidens bølgekraftløsning

Report this content

Basert på kunstoffet polyeten PE og supersterkt stål er Waves4Power klar til å starte produksjon av bølgekraftanlegg i stor skala.

Det er første gang komplette bølgekraftanlegg skal produseres kommersielt.

- Den nye modellen er billigere, lettere, mer robust og mer effektiv enn dagens modell. I tillegg er den lettere å håndtere. Endelig har vi på plass det vi mener er det rette produktet for fremtidens bølgekraftparker, sier konserndirektør Ulf Lindelöf i Waves4Power.

Løsningen er utviklet i nært samarbeid med Waves4Power’s partnere, der man I tillegg til nytt design og nytt materialvalg, også installerer større generator og gjør andre forbedringer. Blant annet har Waves4Power inngått samarbeid med Chalmers Universitet i Göteborg for utvikling av nytt transport- og forankringssystem.

Waves4Power har et testanlegg i sving ved fugleøya Runde på Vestlandet. 2. juni 2017 ble bøyen koblet til Tussa Energi sitt kraftnett på land og har siden med suksess produsert energi til det norske kraftnettet.

Bøyen beveger seg i takt med bølgene, men inne i røret under bøyen er det et stempel som holder 400 tonn vann i ro, og der bevegelsene omdannes via hydraulikk til elektrisitet i en generator.

Testbøyen ved Runde er av stål. Den nye bøyen vil være bygget av polyeten PE i kombinasjon med ekstra sterkt stål, og i en bølgekraftpark skal en serie med slike bøyer kobles sammen i et optimalt kraftsystem.

- Vi er stolte av hva vi har fått til i nært samarbeid med en rekke partnere. Vi har møtt velvilje over alt, sier Lindelöf.

Dagens WaveEl-bøye ved Runde veier 53 tonn. Den bøyen som skal masseproduseres vil veie rundt 34 tonn.

“Vi er glade for å være med på å skape historie”

Lindelöf opplyser at det er stor interesse for det nye produktet, blant annet fra aktører som planlegger bølgekraftutbygging utenfor vestkysten av Storbritannia. Også innenfor oppdrett er interessen stor.

- Vi er nå klar til å starte prosjektering. Det har vært en lang vei å gå, men alt skal nå ligge til rette for kommersialisering av det som er ‘next generation’ bølgekraftsystem – til glede for en bærekraftig utvikling og de neste generasjonene av mennesker.

Konserndirektør Jostein Bøe i Stryvo Group er glad for at man endelig kan starte opp produksjon i Norge. Produksjonen skal skje ved Fiskåholmen i Vanylven kommune, i en 128 meter lang høghall som tidligere ble brukt til båtbygging.

- Det ser lovende ut. Bøyen ved Runde fungerer godt, og den nye bøyen vil trolig fungere enda bedre. Dette er en historisk satsing, og vi er glade for å være med på å skape historie, sier Bøe.

Waves4Power har bygt opp et unikt nettverk av industrielle partnere, der hver enkelt er ledende aktører innenfor sine områder og tar fullt ansvar for løsningene i det komplette bølgekraftenergi-systemet.

For satsningen på Runde har Runde Miljøsenter og Tussa Energi, det regionale energiselskapet, hatt avgjørende roller i å gjøre dette mulig. De marine operasjonene har vært planlagt, overvåket og utført av BlueOrbis og Olympic Shipping.

For ytterligere kommentarer, kontakt:  

Konserndirektør Ulf Lindelöf, ulf.lindelof@waves4power.com  tlf: +46 72 210 44 20 
Norsk representant Jan Melsom, jan.melsom@waves4power.com tlf. +47 900 585 78

Website: www.waves4power.com

Waves4Power er et svensk selskap med hovedkontor i Gøteborg som utvikler og selger fossilfrie energisystem basert på bølgekraft. Waves4Power fokuserer på holdbarhet, servicevennlighet og lønnsom elproduksjon. Kjernen i W4P bølgekraftsystem er en kraftgenererende bøye med elastiske forankringer. Selskapet har utviklet den siste generasjonen av bølgekraftsverk etter at prototypen av WaveEL-bøyen ble lansert utenfor Vinga i Sverige i 2010. I dag arbeider W4P med et nettverk av kommersielle industrielle partnere og i nært samarbeide med blant annet Chalmers Tekniska Högskola i Gøteborg.  www.waves4power.com

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Quick facts

Basert på kunstoffet polyeten PE og supersterkt stål er Waves4Power klar til å starte produksjon av bølgekraftanlegg i stor skala.
Tweet dette

Sitater

Den nye modellen er billigere, lettere, mer robust og mer effektiv enn dagens modell. I tillegg er den lettere å håndtere. Endelig har vi på plass det vi mener er det rette produktet for fremtidens bølgekraftparker
Ulf Lindelöf, CEO Waves4Power
Vi er stolte av hva vi har fått til i nært samarbeid med en rekke partnere. Vi har møtt velvilje over alt
Ulf Lindelöf, CEO Waves4Power
Vi er nå klar til å starte prosjektering. Det har vært en lang vei å gå, men alt skal nå ligge til rette for kommersialisering av det som er ‘next generation’ bølgekraftsystem – til glede for en bærekraftig utvikling og de neste generasjonene av mennesker
Ulf Lindelöf, CEO Waves4Power
Det ser lovende ut. Bøyen ved Runde fungerer godt, og den nye bøyen vil trolig fungere enda bedre. Dette er en historisk satsing, og vi er glade for å være med på å skape historie, sier Bøe
Konserndirektør Jostein Bøe i Stryvo Group