En av bransjens grønneste legeringer introdusert i byggmarkedet

Report this content

WICONA fortsetter sitt fokus på bærekraft med aluminiumlegeringen CIRCAL 75R i sine profilsystemer til fasader. CIRCAL 75R har den høyeste andelen resirkulert forbrukerskrap – End-of-Life aluminium på markedet – med minst 75% andel. Produksjonen er fullt sporbar og sertifisert av en uavhengig tredjepart.

De første kontraktene med CIRCAL 75R i glassfader fra WICONA

I 2018 lanserte Hydro, som eier WICONA, sin nye aluminiumlegering Hydro CIRCAL 75R. Legeringen består av minimum 75% forbrukerskrap fra fasader og vinduer som er demontert fra bygninger og resirkulert. CIRCAL 75R er aluminium av førsteklasses kvalitet med det høyeste innholdet av tidligere brukt resirkulert aluminium på markedet. "I motsetning til aluminiumløsningene som generelt er tilgjengelige på markedet, og som markedsføres med resirkulert innhold, henviser ikke vår tilnærming til Hydro CIRCAL 75R på prosesskrap, men utelukkende til aluminium som har nådd enden av sin levetid som et produkt i bruk," forklarer Dr.-Ing. Werner Jager, teknisk markedsdirektør i Hydro Building Systems Germany GmbH.

På grunn av Hydro CIRCAL 75R blir aluminiumskrap resirkulert tilbake til produksjonssyklusen (urban mining). Omsmelting av aluminium til nye anvendelser krever kun 5% av den energien som går med til å produsere primæraluminium. Jo høyere det resirkulerte innholdet er, desto lavere er karbonavtrykket. Hydro CIRCAL 75R har verdens minste CO2-avtrykk: Omlag 2,0 kg CO2 (1,5 – 2,3 kg CO2) per kilo aluminium - 6 ganger eller 84% mindre enn verdensgjennomsnittet for primærutvinning.

I Norge er allerede de første kontraktene med WICONAs byggsystem i Hydro CIRKAL 75R undertegnet. Ticon Broen i Drammen og Økern Portal i Oslo er bare to eksempler på fasadeprosjekter med CIRCAL 75R.

Et av aluminiumsindustriens mest bærekraftige selskaper

Hydro er den første aluminiumprodusenten som leverer resirkulert aluminium med førsteklasses kvalitet og sertifisert innhold på minimum 75% resirkulert forbrukerskrap. Sortering av skrot foregår på et dedikert anlegg i Dormagen, Tyskland. Anlegget sender deretter metallet til omsmelteanlegget i Clervaux, Luxembourg der bolt i Hydro CIRCAL 75R produseres. Produksjonsprosessen er fullt sporbar, og produktet er sertifisert av den uavhengige tredjeparten DNV-GL.

Ambisiøse europeiske utslippsmål


I EU-kommisjonens bærekraftmål skal alle nye bygninger operere med netto null karbonutslipp innen 2030. Innen 2050 må alle bygninger operere med netto null karbonutslipp. Med den truende klimakrisen og strengere regelverk må industrien tilpasse seg. Med Hydro CIRCAL 75R lar WICONA eiendomsbesittere og arkitekter møte morgendagens høyeste bærekraftmål allerede i dag - inklusive sertifiseringer for grønne bygg som LEED, BREEAM eller DGNB

-

A German brand founded in Ulm in 1948, WICONA has become a global benchmark for technologically advanced aluminium solutions for curtain walls, solar protection, doors and windows, including bullet and fireproof systems. It has introduced to the market the most advanced innovations that have been progressively adopted by all manufacturers, including the thermal breaks for aluminium frames.

WICONA continues to demonstrate its focus on efficiency and sustainability by using thermal insulation strips made from recycled polyamide, which helps to significantly reduce CO2 emissions. With sustainability being one of the brand’s key objectives, WICONA controls all the production phases to guarantee the optimal performance of its systems and, together with designers and façade developers, creates customised solutions constantly pushing the boundaries of energy efficient and sustainable buildings. WICONA belongs to the Norwegian company Hydro, a fully integrated aluminium company with 35,000 employees in 40 countries on all continents, combining local expertise, worldwide reach and unmatched capabilities in R&D.

>> www.wicona.com

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia