New Kids on the Block

Report this content

Internationale NEXT Facade Session presenterer ambisiøse nykommere i bransjen og deres visjonære fasadekonsepter

 

6. Internationale NEXT Facade Session presenterer ambisiøse nykommere i bransjen og deres visjonære fasadekonsepter


Hvilke kreative løsninger har nykommere i bransjen for fremtidens bærekraftige bygninger? Hvilke nye fasadetrender finne nå? Disse og andre spennende spørsmål belyses i den sjette internasjonale NEXT Facade Session den 22. Februar. Det engelskspråklige arrangementet holdes både fysisk ved studioet i Frankfurt og digitalt, og modereres av de anerkjente fasadeekspertene Prof. Dr.Ing. Ulrich Knaack (TU Darmstadt/Delft) og Dr.Ing. Marcel Bilow (TU Delft). Her åpnes det opp for visjonære konsepter og friske idéer.

 

Imponerende fasadeidéer og 3D-printede knutepunkt

 

Dr. Ing. Marcel Bilow innleder arrangementet. Fasadeplanleggeren og læreren leder prototypelaboratoriet "Bucky Lab" på TU Delft. I denne rollen utfordrer han to ganger i året sine masterstudenter i å utforske fasadens fremtid. Det intensive studieprogrammet går fra skisser til funksjonelle prototyper i skala 1:1.  Under presentasjonen viser "Dr. Bucky Lab" imponerende, men også uvanlige og morsomme fasadeidéer, og retter blikket mot fremtidens bygninger. Dr. Ing. Holger Strauß jobber som arkitekt, fasadeplanlegger og prosjektleder, og har i årevis jobbet med additive prosesser innen fasadeteknologi. I sin presentasjon diskuterer han mulighetene og fordelene ved 3D-printede knutepunkt for planlegging, konstruksjon og produksjon av komplekse fasader. I doktorgradsavhandlingen ved TU Delft ser Foteini Setaki på den akustiske ytelsen til 3D-printede konstruksjonskomponenter, og beskriver hvordan støy i bygningers interiør og eksteriør kan reduseres ved visse komponentgeometrier. Videre forteller grunnleggeren av oppstartsbedriften "The New Raw" hvordan hun bruker gammel plast til kommersiell 3D-printing – ressurseffektivt og bærekraftig. Et spennende tema for fremtiden, også for fasadekomponenter.

 

Tang på fasaden og sunn temperaturutveksling i rommene

 

Kathryn Larsen (TU Delft) jobber med et helt nytt materiale for å bygningskonvolutter. På sitt forskningsområde studerer hun bruk av tang i konstruksjoner – inspirert av de tang- og algedekkede husene på Læsø i Nordjylland. Ved å gjøre det har nykommeren vist hvordan prefabrikkerte tangelementer kan brukes som et slags grønt panel på tak og fasader, eller som ekstra isolasjon. Koen Post – Fasadespesialist ved det nederlandske selskapet BBN – forteller om konseptet «Being outside inside». Tanken bak er å overføre klimaforholdene ute til det rom innendørs. På den måten kan et bredt spekter av klimasituasjoner skapes utover den klassiske romtemperaturen på 22°C for å støtte opp om god helse og trivsel til bygningens brukere. Jürgen Heinzel snakker om fremtidsrettede arkitektoniske prosjekter. Arkitekten er partner og medstifter av Amsterdam-kontoret til HPP Architekten, og jobbet tidligere i en ledende stilling i UN Studio hvor han for eksempel var avgjørende for fasadekonseptet i det nye hovedkontoret til book.com i Amsterdam.

 

Registrer deg nå – deltagelse er gratis

 

Det engelskspråklige arrangementet vil finne sted som en live stream og med et begrenset antall deltakere ved studioet i Frankfurt (avhengig av gjeldende koronaforskrifter). Deltakelse er gratis. Meld deg på via www.next-studio.de

 

Trude Steen
Markedskoordinator
995 32 751
trude.steen@hydro.com

 ________________________________

I løpet av de siste tiårene har varemerket WICONA utviklet seg til et synonym for byggsystem i aluminium som oppfyller de høyeste standarder. De høye teknologiske standardene, strenge systemhensyn og kvalitetsbehandling av produktene, samt omfattende tjenester og konsultasjon, er alle elementer som bidrar til varemerkets suksess. WICONA er en del av Hydro som er et fullt integrert aluminiumselskap med 35.000 ansatte i 40 land på alle kontinenter. Konsernet kombinerer lokal ekspertise, verdensomspennende rekkevidde og uovertrufne muligheter innen FoU.

>> www.wicona.no

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia