På høy tid å tenke over hva bærekraft betyr i praksis

Report this content

Thomas Blom har vært salgssjef for WICONA i Skandinavia siden 2018. Vi tok en prat med ham om ordet bærekraft og om WICONAs fremtidsvisjoner for sine fasader, vinduer og dører i aluminium.

Våren er her, og vi er tilbake til en mer normal hverdag etter to år med hjemmekontor. Thomas Blom, salgssjef for varemerket WICONA i Hydro Building Systems, ser positivt på fremtiden med mange spennende prosjekter i sikte. Når vi spør Thomas hva han tenker på når han hører ordet bærekraft, svarer han:

– Det er kanskje et ord som i dag brukes uformelt i ulike sammenhenger når det gjelder klima og miljø generelt, men stopper man opp og reflekterer, er bærekraft mer enn som så. Vi snakker alt fra økologisk bærekraft, altså jordens økosystem og vårt forhold til å bevare det. Samtidig involverer det vår sosiale og økonomiske bærekraft med den utviklingen som må skje for befolkningens trivsel.

Med disse ordene understreker Thomas viktigheten av å alltid være på tå hev og jobbe med både materialene i produktene og de ansatte, men også alt derimellom; emballasje, frakt og det daglige som foregår rundt selskapet og i samfunnet.

Når vi kommer til bygg- og anleggsbransjen, står dette segmentet i dag for 39% av karbonutslippene, og Thomas mener at det skjer og har skjedd mye de siste årene.

- Positive ting har skjedd de siste tre årene, og nå står dette virkelig på agendaen for de fleste i byggebransjen, og særlig fotavtrykket til prosessene og byggematerialene. I WICONA tok vi tidlig initiativ til å være en av bransjens fremste når det gjelder å redusere våre produkters miljøpåvirkning. Vi har kommet et godt stykke på den reisen. I dag kan vi tilby våre fasader, vinduer og dører i resirkulert Hydro CIRCAL aluminium, hvilket gir 4 ganger lavere klimaavtrykk sammenlignet med det europeiske gjennomsnittet for primæraluminium.

Når det gjelder fremtiden og de bærekraftige visjonene til selskapet og varemerket WICONA, understreker Thomas viktigheten av en klar strategi for miljøet og hvor viktig det er med dokumentasjon av miljøpåvirkning.

– Vi ønsker selvsagt å være det første selskapet du tenker på når man vil ha aluminiumprodukter med minst mulig miljøpåvirkning. Vi har satset stort, bredt og seriøst på dette, og gjennom en tredjepartssertifisering kan vi verifisere at det vi kommuniserer stemmer og dermed er troverdig. Dette er viktig i en verden der alle nå ønsker å bevise hvor "grønn" man er når det gjelder materialer og produkter.

– Som kjent er aluminium et fantastisk metall. Det har god formbarhet og gir dermed gode muligheter for å utforme nye energieffektive vinduer og fasadeprodukter. Metallet er også mer eller mindre uendelig resirkulerbart, og energiforbruket ved resirkulering er kun 5% sammenlignet med produksjon av primæraluminium. I WICONA er i dag så å si hele vårt produktsortiment produsert i resirkulert aluminium, hvilket bidrar til den sirkulære økonomien.

Når det gjelder miljøsertifiseringer og fokuset rundt disse mener Thomas at fokus på sirkularitet er avgjørende. WICONA jobber hele tiden for forbedringer, og hjelper kunder og arkitekter med å nå sine miljømål ved å følge utviklingen av relevante miljøsertifiseringer. Dette blant annet ved å være Cradle to Cradle (C2C)-sertifisert. I tillegg er Hydro Aluminium også Stewardship Initiative (ASI)-sertifisert.

- Ved å tilby produkter og produksjon som oppfyller ulike miljøsertifiseringer, samt at nesten alle våre produkter er produsert i resirkulert aluminium fra bla. uttjente byggevarer som bl.a. vinduer, dører og fasader, er det relativt enkelt å nå miljømålene innen sertifiseringene som etterspørres. Kundene våre kan enkelt skape en EPD for hvert unike prosjekt gjennom vårt softwareprogram, sier Thomas.

Til slutt. Hva er viktig i 2022 og videre fremover?

– Jeg ser det som viktig at flere i byggebransjen prioriterer miljø og bærekraft høyere i gjennomføringen av nye prosjekter. Flere investorer og entreprenører har høy miljø- og bærekraftprofil og tar dette på største alvor, men det finnes de i bransjen som ikke har dette høyt nok på prioriteringslisten. Har man enda ikke begynt å tenke bærekraft og å velge materialer og prosesser basert på dette, er det på høy tid å gjøre det i 2022, avslutter Thomas.

Caroline Jonson
Communication Manager
076 113 97 98
caroline.jonson@hydro.com

 ________________________________

I løpet av de siste tiårene har varemerket WICONA utviklet seg til et synonym for byggsystem i aluminium som oppfyller de høyeste standarder. De høye teknologiske standardene, strenge systemhensyn og kvalitetsbehandling av produktene, samt omfattende tjenester og konsultasjon, er alle elementer som bidrar til varemerkets suksess. WICONA er en del av Hydro som er et fullt integrert aluminiumselskap med 35.000 ansatte i 40 land på alle kontinenter. Konsernet kombinerer lokal ekspertise, verdensomspennende rekkevidde og uovertrufne muligheter innen FoU.

>> www.wicona.no

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia