Beste resultatet for Widerøe 3. kvartal

Report this content

Beste resultatet for Widerøe 3. kvartal (Bodø/Oslo 12. november 2002) Widerøe legger fram nye rekordtall, med et resultat for 3. kvartal som er 8.2 millioner kroner bedre enn tilsvarende periode i fjor. Selskapet hadde i 2001 sitt beste årsresultat noensinne, med 69 mill kroner i resultat før skatt. Driftsinntektene for 3. kvartal økte med 14,1 % til 1.506,4 millioner kroner. Totalt reiste 1.108608 passasjerer med Widerøe. Dette er en oppgang på 3,9% flere passasjerer enn i forhold til samme periode i fjor. På de rutene som drives på kommersiell basis har Widerøe en passasjerøkning på 13%, mens på kortbanerutene, der staten kjøper tjenester fra selskapet, viser passasjerutviklingen en svak nedgang på 1,5%. - Resultatet er som forventet, ettersom sommermånedene tradisjonelt er en periode med lavere inntekter enn ellers i året. Kostnadssiden har en gjennomgående bedre utvikling i år sammenlignet med i fjor. Vi er fornøyd med den positive resultatutviklingen i selskapet. Det er grunn til å forvente et bedre årsresultat enn i fjor, sier administrerende direktør Per Arne Watle. Fra vinterprogrammets start 27.oktober åpnet Widerøe sin syvende utenlandsrute på strekningen Trondheim - København. Samtidig økte selskapet kapasiteten mellom Torp og København ved å sette inn Dash 8 Q400, dvs. de største turboprop-flyene med plass til i alt 72 passasjerer. I tillegg flyr Widerøe nå ytterligere en avgang mellom Oslo og Göteborg. Selskapet startet samtidig kommersielle ruter på strekningene Tromsø-Alta og Tromsø-Kirkenes, etter at SAS la om sitt ruteprogram i Nord-Norge. Selskapets punktlighet har vært meget god de siste ni månedene, og Widerøe er stadig det mest punktlige flyselskapet som trafikkerer Oslo Lufthavn Gardermoen. REGNSKAP PR. 3.kvartal 2002 RESULTATREGNSKAP (Tall i 1000 kr.) 30.09.2002 30.09.2001 Driftsinntekter: Trafikkinntekter ruter 1 166 445 1 012 676 Statens kjøp av tjenester 248 779 246 504 Andre inntekter 91 201 61 236 Sum driftsinntekter 1 506 425 1 320 416 Driftskostnader 1 398 915 1 228 974 Driftsresultat 107 510 91 442 Netto finanskostnader 52 770 44 875 Resultat etter finansposter 54 740 46 567 Netto ekstraordinære poster 0 0 Resultat før skatt 54 740 46 567 BALANSE (Tall i 1000 kr.) 30.09.2002 31.12.2001 Anleggsmidler 1 003 101 1 047 441 Omløpsmidler 359 693 474 752 Sum eiendeler 1 362 794 1 522 193 Egenkapital 424 025 369 285 Langsiktig gjeld 630 843 680 253 Kortsiktig gjeld 307 926 472 655 Sum gjeld og egenkapital 1 362 794 1 522 193 Widerøe er Nordens største regionale flyselskap, med en omsetning på 1,8 milliarder kroner og med 1,4 millioner passasjerer. Widerøe's Flyveselskap ASA opererer 27 fly av typen Dash 8 som trafikkerer 35 flyplasser i Norge og 6 i utlandet. Selskapet har 1200 medarbeidere. I oktober i fjor ble Widerøe tildelt sølv i konkurransen om å være Europas beste regionale flyselskap. Anbudsruter på kortbanenettet utgjør i dag rundt halvparten av Widerøes virksomhet. Den sterkeste veksten de siste årene har kommet på kommersielle ruter i Sør-Norge og til utlandet. Dette nettet omfatter ruter som går til og fra Torp ved Sandefjord til København, Stockholm, Bergen, Stavanger og Trondheim, samt Oslo- Gøteborg, Oslo-Billund, Stavanger-Aberdeen, Stavanger-Newcastle og Bergen-Stavanger. SAS er majoritetseier i Widerøe, og selskapene har et nært samarbeid. For flere opplysninger, kontakt adm.dir. Per Arne Watle tlf. 67116005/91395689 Produktsjef Terje Skram 67116034/90188415 eller informasjonskonsulent Siw Sandvik, tlf. 755135785/90999621. Widereøs internettadresse er: www.wideroe.no Tilbake ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT01670/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT01670/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker