Flere reiser med Widerøe

Report this content

Flere reiser med Widerøe (Bodø/Oslo 20.januar 2003) Widerøe fraktet over 1.5 millioner passasjerer i 2002. Dette er en økning på 6 prosent sammenlignet med 2001. Den største veksten er kommet på selskapets utenlandsruter, men også kortbanenettet viser økning for første gang siden 1999. Widerøes trafikk fordeler seg på to ruteområder. Det er de kommersielle ruter mellom Sør-Norge og til/fra utlandet. På regionalrutene er økningen 15,5 prosent i forhold til 2001. På kortbanenettet fraktet selskapet ca 900.000 passasjerer som 3 prosent bedre enn fjoråret. - Den største økningen er kommet i Finnmark, på Helgeland og Vestlandet, mens det er en svak nedgang i Lofoten/Vesterålen. Den viktigste årsaken til veksten er et forbedret tilbud mellom Tromsø og Finnmark, blant annet med nye ruter til Alta og Kirkenes, og en rekke nye pristilbud fra Widerøe. Vi gleder oss over denne utviklingen som dessuten var meget positiv i desember. Nye pristiltak deriblant nye faste lavpriser i helgene håper vi skal føre til ytterligere passasjervekst i tiden fremover, sier rutesjef for kortbanenettet, Sverre Sletten. På utenlandsrutene fikk Widerøe en vekst på 46,1 prosent i forhold til i fjor. På de regionale innlandsrutene i Sør-Norge ble det en svak nedgang i antall passasjerer på 2,2 prosent. Årsaken til nedgangen på innlandsrutene skyldes at selskapet har flyttet en del av produksjon fra innlandet til utlandet. Totalt reiste 620.000 passasjerer på disse rutene. - Oppstart av nye ruter, samt innfasing av større fly, forklarer passasjerøkningen. Widerøe etablerte i fjor tre nye utenlandsruter. I januar åpnet vi Stavanger-Newcastle, i mars Oslo - Billund og 27.oktober startet vi flyging på strekningen mellom Trondheim-København. Den sistnevnte med selskapets største Dash 8 Q400 fly med plass til 72 passasjerer. I tillegg til de nye strekningene er Q400 flyene også satt inn på strekningen mellom Sandefjord-København, og på innlandsstrekninger til/fra Sandefjord, sier rutesjef regionale ruter, Peter Arvidsson. Satsningen på nye og større fly i 72-seters klassen vil fortsette inn i 2003. Selskapet vil sette inn større fly på flere av de eksisterende strekningene, samt etablering av nye ruter. Widerøe er Nordens største regionale flyselskap, med en omsetning på 1,8 milliarder kroner og med 1.5millioner passasjerer. Widerøe's Flyveselskap ASA opererer 29 fly av typen Dash 8 som trafikkerer 35 flyplasser i Norge og 6 i utlandet. Selskapet har 1300 medarbeidere. For andre år på rad er Widerøe tildelt sølv i konkurransen om å være Europas beste regionale flyselskap. Anbudsruter på kortbanenettet utgjør i dag rundt halvparten av Widerøes virksomhet. Den sterkeste veksten de siste årene har kommet på kommersielle ruter i Sør-Norge og til utlandet. Dette nettet omfatter ruter som går til og fra Torp ved Sandefjord til København, Stockholm, Bergen, Stavanger og Trondheim, samt Oslo- Gøteborg, Oslo-Billund, Stavanger-Aberdeen, Stavanger-Newcastle, Bergen- Stavanger og Trondheim -København. Selskapet har siden mai i år hatt status som Member of SAS Group etter at konsernet økte eierandel til 99,6%. For flere opplysninger, kontakt rutesjef kortbaneruter Sverre Sletten tlf. 67 11 60 31/416 69729 og rutesjef regionale ruter Peter Arvidsson 67 11 61 16/ 952 27177 eller informasjonssjef Siw Sandvik tlf. 75 51 37 85/909 99621. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT01280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT01280/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker