Forbedret 3. kvartal for Widerøe

Forbedret 3. kvartal for Widerøe (Bodø/Oslo, 7. november 2001) Widerøes resultat etter tredje kvartal er 46,5 millioner kroner. Dette er en forbedring i forhold til fjor, da det akkumulerte resultatet per september var 22,5 millioner. Widerøes utenlandsruter forsetter å vise tilfredsstillende vekst, mens trafikkutviklingen på kortbanenettet er svakere enn forventet. På utenlandsrutene har Widerøe hatt en passasjerøkning på 14,0 prosent i årets første ni måneder, mens innenlandstrafikken er redusert med 4,2 prosent. Det er særlig på kortbanerutene, der staten kjøper tjenester fra selskapet, passasjerutviklingen har vært svak. - Omslaget på innenriksmarkedet kom i vår, samtidig med omleggingen av passasjeravgiften. Derimot har vi ikke registrert noen dramatisk endring etter 11. september, når vi ser bort fra en betydelig økning av våre forsikringspremier. Vår konklusjon er derfor at det er billettprisene i Norge og den generelle usikkerheten i økonomien som skremmer forretningsfolk og privatreisende bort fra flyene, ikke terrorfrykt, sier administrerende direktør Per Arne Watle. - 3. kvartal er ikke den beste perioden for flyselskapene, og vi er ikke helt fornøyd med utviklingen de tre siste månedene. Sommertrafikken var skuffende, og trafikken har ikke tatt seg opp på det forventede nivå utover høsten, sier Watle, som peker på to hovedutfordringer i den omfattende omstruktureringen luftfarten nå står overfor: - Vi må få en bedre tilpasning mellom tilbud og etterspørsel, slik at flere seter kan fylles og økonomien forbedres. Flyselskapene må også arbeide for å effektivisere driften og få ned kostnadene. Samtidig må myndighetene ta ansvar for å få redusert Europas høyeste avgiftsnivå, slik vi kan få gjort noe med billettprisene. Etter de utspill som kom i valgkampen, forventer vi at den nye regjeringen som en begynnelse fjerner passasjeravgiften, som går rett inn i den overfylte statskassen. Widerøe har foreløpig ingen planer om å kutte i produksjon eller ruter. Søndag settes selskapets første Dash 8 Q400, som har 72 seter, inn på rute mellom Stavanger og Aberdeen. Da vil Widerøe tilby tre daglige rundturer mellom de to oljebyene. Widerøe er Nordens største regionale flyselskap, med en omsetning på 1,8 milliarder kroner og med 1,5 millioner passasjerer. Widerøe's Flyveselskap ASA opererer 27 fly av typen Dash 8 som trafikkerer 35 flyplasser i Norge og 4 i utlandet. Selskapet har 1200 medarbeidere. Anbudsruter på kortbanenettet utgjør i dag rundt halvparten av Widerøes virksomhet. Den sterkeste veksten de siste årene har kommet på kommersielle ruter i Sør-Norge og til utlandet. Dette nettet omfatter ruter som går til og fra Torp ved Sandefjord til København, Stockholm, Bergen, Stavanger og Trondheim, samt Oslo-Gøteborg, Stavanger-Aberdeen og Bergen-Stavanger. SAS er majoritetseier i Widerøe, og selskapene har et nært samarbeid. For ytterligere opplysninger, kontakt økonomidirektør Lars Kobberstad, tlf. 67116063/90697203, eller informasjonsdirektør Martin Lohne, 90548547. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT00710/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT00710/wkr0002.pdf

Om oss

Widerøes Flyveselskap AS ble startet av fem entusiastiske venner i 1934. En av dem var Viggo Widerøe. Dengang holdt de til på Ingierstrand utenfor Oslo, og de aller første årene var virksomheten knyttet til taxi-, ambulanse-, skole- og fotoflyvning.Idag, snart 75 år senere, har Widerøe over 350 daglige avganger til 41 destinasjoner i inn- og utland og mer enn 1.9 millioner reisende i året. Vi er fortsatt små, men ikke mindre enn at vi har det største innenlandske rutenettet i Norge.

Dokumenter og linker