Luftfartsbyen Bodø sikrer fremtidig rekruttering

Responsen i år har vært overveldende med 120 søknader til 60 plasser på Flyteknisk Camp. Elevene kommer fra hele fylket og representerer skoler fra Hattfjelldal i sør til Ankenes i nord. Dette lovert bra med tanke på rekrutteringen til Luftfartsbyen Bodø sier en fornøyd Leder Stab Training Center i Widerøe, Elisabeth Rasmussen.  

60 ungdomsskoleelever skal denne uken få et innblikk i livet som flytekniker. Onsdag 28. september starter Flyteknisk Camp 2011 hos Widerøe, Flyfag ved Bodø videregående skole samt Bodø Hovedflystasjon. 60 ungdommer ankommer campen for å få to spennende dager fullspekket av opplevelser. I løpet av sine to dager i Bodø får elevene oppleve alt fra informasjon om utdanningen til demonstrasjon av F-16 både på bakken og i lufta, omvisning hos Widerøe med besøk i flysimulator og et innblikk i hverdagen til en flytekniker.

-Flytekniker- campen er et samarbeid mellom Bodø Videregående skole, Widerøe og Forsvaret og arrangeres i år for tredje gang. Dette gjør vi for at ungdommene skal få et innblikk i hva flyfag dreier seg om, og gi dem informasjon om hva de bør søke av videre utdanning dersom de er interesserte i å bli flytekniker- sier Rasmussen.  

- Og det er åpenbart at interessen for flyfag i Nordland er stigende. Vi har sett jevn økning av søkere fra vi startet opp i 2009. I år har vi skrevet ny rekord med dobbelt så mange søkere som vi har plasser - avslutter Rasmussen.

Bodø videregående skole, Bodø Hovedflystasjon sammen med Forsvarets Logistikkorganisasjon og Widerøe samarbeider for å øke antallet søkere til den flytekniske utdanningen, for å snu en negativ trend med synkende søkermasse til de landsdekkende flylinjene. Rekruttering av elever til lærlinger innen flyteknisk bransje vil med dette kunne gis et løft, både volummessig og ikke minst kvalitetsmessig. For å sikre et høyt faglig nivå på våre flytekniske lærlinger og senere flyteknikere også i fremtiden, er det viktig at nivået på søkerne opprettholdes og gjerne økes slik at det høye sikkerhetsnivået og fagkunnskapene i bransjen opprettholdes. I den forbindelse blir det gjennomført Flyteknisk Camp i Bodø 28. og 29. september 2011 med 60 elever fra 10. klassetrinn. Rådgivere fra de samme skolene blir også invitert med hensikt om å øke deres kunnskap om flyteknisk utdanning Det er utarbeidet et program som tar for seg det omfattende luftfartsmiljøet som finnes i Bodø; herunder bl.a. Widerøe, Bodø Hovedflystasjon sammen med Forsvarets logistikkorganisasjon og Bodø vgs med Flyfag. Den flytekniske campen vil fokusere på utdanning innen flyteknisk fagområde og hvilke muligheter som venter i arbeidslivet etter endt utdanning.

Det inviteres til pressemøte torsdag 29.09 klokken 08:45 på Bodø Hovedflystasjon, hangar A.
For akkrediteringa kontakt med pressekontakt ved 132. Luftving Sigurd Tonnig-Olsen på telefon
75 53 71 42 eller mobil 48 86 50 18.

For ytterligere informasjon kontakt informasjonssjef Silje Brandvoll, tlf 95714012.

Widerøe er Nordens største regionale flyselskap, med en omsetning på 2,9 milliarder kroner og med mer enn to millioner passasjerer. Daglig har Widerøe nesten 400 avganger. Widerøe opererer 34 fly av typen Dash 8 som trafikkerer mer enn 40 flyplasser i inn- og utland. Widerøe trafikkerer mer enn dobbelt så mange flyplasser i Norge som noen andre selskaper. Selskapet har 1300 medarbeidere. De kommersielle rutene utgjør i dag rundt 60 % av Widerøes virksomhet, mens anbudsrutene på kortbanenettet utgjør 40 prosent.

Om oss

Widerøes Flyveselskap AS ble startet av fem entusiastiske venner i 1934. En av dem var Viggo Widerøe. Dengang holdt de til på Ingierstrand utenfor Oslo, og de aller første årene var virksomheten knyttet til taxi-, ambulanse-, skole- og fotoflyvning.Idag, snart 75 år senere, har Widerøe over 350 daglige avganger til 41 destinasjoner i inn- og utland og mer enn 1.9 millioner reisende i året. Vi er fortsatt små, men ikke mindre enn at vi har det største innenlandske rutenettet i Norge.

Multimedia

Multimedia