Passasjervekst hos Widerøe

Report this content

Passasjervekst hos Widerøe (Bodø/Oslo 19.august 2002) Widerøe hadde en betydelig vekst i passasjertrafikken i juli. Antall reisende økte med 18 prosent. Resultatene er over all forventning fordi selskapet øker passasjervolumet i et totalmarked som er i nedgang. Totalt reiste det 112.500 passasjerer med selskapet i juli i år, mens det i fjor reiste 95.200 passasjerer. Widerøes trafikk fordeler seg på to ruteområder. Den største økningen er kommet på de åpne rutene i Sør-Norge og mellom Sør-Norge og utlandet. På disse regionalrutene er økningen 36,8 prosent. På kortbanenette er økningen 8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. - Vi er meget tilfreds med passasjerøkningen. Den viktigste årsaken til den store veksten er effekten av offensiv satsing med både lavere priser og økt tilbud. Vi har gjennomført en vellykket sommerkampanje med priser som markedet har respondert godt på. Sommerprisen ble satt ned med 11 prosent i snitt i år. I tillegg falt fiskalavgiften bort. Dermed ble prisen ut til kunden oppmot 30 prosent rimeligere på regionalrutenettet. I tillegg har vi økt antall avganger med 24% på regionalrutenettet i forhold til sist sommer, sier Produktdirektør Terje Skram. Kapasiteten på ruten mellom Stavanger og Aberdeen er økt med at selskapet satt inn en ny og større flymaskin samt at vi økte antall frekvenser på våre eksisterende ruter fra Torp. I tillegg flyr vi i år også ruten mellom Oslo og Røros Widerøe startet tidligere i år to nye ruter på strekningen mellom Stavanger og Newcastle samt Oslo og Billund. Disse rutene har en tilfredstillende utvikling. - Det hurtiggående Dash 8 Q-400-flyet med 72 seter står sentralt i selskapets utenlands-satsing. Vi mener denne flystørrelsene er svært anvendelig på en rekke ruter, og vi tror Q400-flyene vil gi oss fortsatt utviklingsmuligheter. Og vi vil i tiden fremover løpende vurdere ytterligere tilpasninger for å hevde oss i konkurransen om den enkelte kunde, sier Skram. Widerøe er Nordens største regionale flyselskap med en omsetning på 1,8 milliarder kroner og med 1,5 millioner passasjerer som årlig flyr med selskapet. Widerøe's Flyveselakap ASA opererer 28 fly av typen Dash 8 som trafikkerer 34 flyplasser i Norge og 6 i utlandet. Selskapet har 1200 medarbeidere. Anbudsruter på kortbanenettet utgjør i dag rundt halvparten av Widerøes virksomhet. Den sterkeste veksten de siste årene har kommet på kommersielle ruter i Sør-Norge og til utlandet. Dette nettet omfatter ruter som går til og fra Torp ved Sandefjord til København, Stockholm, Bergen, Stavanger og Trondheim, samt Oslo - Gøteborg, Oslo - Billund, Stavanger - Aberdeen, Stavanger - Newcastle og Bergen - Stavanger. SAS eier i dag 96% av aksjene i Widerøe, og selskapene har et nært samarbeid. For flere opplysninger kontakt Produktdirektør Terje Skram, tlf 67116034/90188415 eller informasjonskonsulent Siw Sandvik, tlf 75513785/90999621 Widerøes internettadresse er: www.wideroe.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT01210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT01210/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker