Pluss 54 millioner for Widerøe

Pluss 54 millioner for Widerøe (Bodø/Oslo, 16. februar 2001) Widerøe fikk et resultat før skattekostnad på 54 millioner kroner i 2000. Dette er en forbedring på 144 millioner kroner i forhold til året før. Driftsinntektene økte med 4,6 prosent til 1.680 millioner kroner. Driftsresultatet for år 2000 ble 113 millioner kroner, mot minus 10 millioner året før. Resultatet er Widerøes beste noensinne, når vi ser bort fra tidligere gevinster ved salg av fly. Drivstoffutgiftene i fjor økte med 38% prosent i forhold til 1999 til 98 millioner kroner. Trass i dette ble de samlede driftskostnadene redusert med 2,8 prosent. - Vi er tilfreds med fremgangen, særlig når vi tar i betraktning vedvarende høy drivstoffpris og dollarkurs, samt et tyngende og særnorsk avgiftsnivå. Men vi må arbeide videre for å forbedre resultat og konkurransekraft ytterligere i det kommende år, sier administrerende direktør Per Arne Watle. Han peker på tre årsaker til at Widerøes resultater i fjor: - Et aktivt arbeid for å optimalisere kapasitet og priser på det kommersielle rutenettet, et omfattende prosjekt for å redusere selskapets kostnader, og ny anbudsperiode fra 1. april. Widerøe's Flyveselskap ASA kunne også glede seg over fremgang på andre områder i fjor. Flyene gikk oftere i rute enn noengang før, og selskapet nådde alle de mål som var satt for punktlighet og regularitet. Målinger av kundenes oppfatning av produktet viser høyere tilfredshet. Det ble ikke registrert noen alvorlige hendelser av sikkerhetsmessig art. Totalt reiste 1.506.000 passasjerer med Widerøe i fjor. Dette er en nedgang på fire prosent. Nedgangen skyldes bortfall av anbudsruter. Korrigert for bortfall av rutene på Florø, Røst og Vardø, hadde Widerøe en trafikkvekst på 1,3 prosent. På rutene til og fra Sandefjord Lufthavn, som er tyngdepunktet i selskapets kommersielle rutenett, økte passasjertrafikken med 10 prosent. År 2000 ble for øvrig et vannskille i Widerøes historie. For første gang har Widerøe en større produksjon og høyere passasjerinntekter på det kommersielle rutenettet enn på anbudsrutene ("kortbanenettet"), der staten kjøper tjenester fra selskapet. Mens produksjonen - antall tilbudte setekilometer - på de kommersielle rutene økte med 18 prosent til 384 millioner, var det tilsvarende tall for anbudsrutene en reduksjon på 14 prosent til 343 millioner. Denne utviklingen er i samsvar med selskapets strategi. Widerøes kommersielle rutenett inkluderer fem ruter fra Sør-Norge til utlandet og åtte innenriksruter. - Fremgangen i fjor har gitt oss et løft og lagt et godt grunnlag for ytterligere styrking av konkurransekraften. Dersom vi skal lykkes med våre ambisjoner om å forbli en ledende aktør på kortbanenettet og vokse lønnsomt i nye markeder, må arbeidet med å redusere kostnadene føres videre. Dette blir hovedutfordringen i det kommende år, sier Watle. Widerøe's Flyveselskap ble grunnlagt i 1934 og har i dag 1200 medarbeidere. Selskapet har betjent kortbaneflyruter i Norge siden 1968. I tillegg til anbudsrutene på kortbanenettet opereres kommersielle ruter på regionalrutenettet som går til og fra Torp ved Sandefjord til Stavanger, Bergen, Trondheim, København og Stockholm, samt Oslo- Gøteborg, Oslo-Berlin, Bergen-Stavanger og Stavanger-Aberdeen. Widerøe trafikkerer 32 flyplasser i Norge og 5 i utlandet. Ca. 1,5 millioner passasjerer reiser med Widerøe, som har en totalomsetning på ca 1,7 milliarder kroner. Selskapet opererer 27 Dash 8-fly. SAS er majoritetseier i Widerøe, og selskapene har et nært samarbeid. For ytterligere informasjon, kontakt økonomidirektør Lars Kobberstad, tlf. 67116063 / 90697203 email lars.kobberstad@wideroe.no eller informasjonsdirektør Martin Lohne, tlf. 67116112 / 90548547 email martin.lohne@wideroe.no For fotos: Se www.wideroe.no ("kontakt oss", "fotogalleri"). Direktelink til fotogalleriet: http://www.wideroe.no/direktelinker/fotogalleri.html ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT01090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT01090/wkr0002.pdf

Om oss

Widerøes Flyveselskap AS ble startet av fem entusiastiske venner i 1934. En av dem var Viggo Widerøe. Dengang holdt de til på Ingierstrand utenfor Oslo, og de aller første årene var virksomheten knyttet til taxi-, ambulanse-, skole- og fotoflyvning.Idag, snart 75 år senere, har Widerøe over 350 daglige avganger til 41 destinasjoner i inn- og utland og mer enn 1.9 millioner reisende i året. Vi er fortsatt små, men ikke mindre enn at vi har det største innenlandske rutenettet i Norge.

Dokumenter og linker