SAS og Braathens samordner norsk innenriks: Et mer effektivt rutetilbud

SAS og Braathens samordner norsk innenriks: Et mer effektivt rutetilbud (Oslo, 13. februar 2002) SAS og Braathens vil sammen med Widerøe fra 2. april tilby en ny og gjennomgående bedre rutetabell for publikum i Norge. "Vinge mot vinge-avganger" er fjernet, avgangene er bedre fordelt over dagen og nye direkteavganger mellom nord og sør er etablert. SAS kommer til å fly i Sør-Norge fra Oslo til henholdsvis Haugesund, Stavanger, Bergen og Trondheim, samt tre avganger til Tromsø og to til Bodø daglig. Videre vil SAS betjene interne ruter i nord til og fra Evenes, Tromsø-Lakselv, samt Tromsø-Kirkenes og Tromsø-Alta som i dag. Braathens kommer til å fly fra Oslo til Kristiansand, Stavanger, Ålesund, Molde, Kristiansund, Bodø, Harstad/Narvik, Bardufoss, Tromsø, Alta, Kirkenes og Longyearbyen. I tillegg blir kystrutene mellom Kristiansand og Trondheim operert som tidligere. For første gang blir det opprettet direkteruter mellom Oslo-Kirkenes og Oslo-Alta. I tillegg kommer det flere avganger på Oslo-Stavanger, Oslo- Haugesund og Oslo-Bardufoss. - Målet har hele tiden vært å utvikle et ruteprogram som er betydelig bedre enn tidligere. SAS og Braathens deler rutene mellom seg for å unngå parallell-flygninger. Vi har redusert noe av overkapasiteten og flyr ikke lenger vinge mot vinge. I stedet fordeles avgangene utover dagen. Dette gir en bedre rutetabell for publikum og en bedre lønnsomhet for oss. En deling av rutene sikrer den mest kostnadseffektive driften og ivaretar de to selskapers styrker og egenskaper, sier fungerende innenrikssjef, Jan Inge Bleivik. -Flygningene er nå tilpasset dagens etterspørsel. Øker etterspørselen, setter vi inn mer kapasitet og frekvenser. Vi har ikke råd til å fly med halvtomme fly, og derfor er det vårt håp at vi gjennom dette nye programmet sikrer selskapene lønnsom drift, et godt og bredt rutetilbud til publikum og lavere priser, sier avdelingsleder for rutenettverk i Braathens, Lars Draagen. Målet med samordningen er å øke gjennomsnittsbelegget fra 55%til rundt 65% - noe som vil gi lønnsom drift. - Det blir i en rekke tilfeller bedre tilslutninger til og fra Widerøes omfattende rutenett fordi SAS og Braathens i det nye ruteprogrammet fordeler avgangene jevnere over dagen, sier produktdirektør Terje Skram i Widerøe's Flyveselskap ASA. Det er lagt spesiell vekt på å gi kortbanenettet i Nord-Norge gode korrespondanser med både Oslo-rutene og stamrutene Tromsø-Bodø-Trondheim v.v. Eksempelvis får Lofoten/Vesterålen bedre korrespondanser fra Oslo, lokale ønsker om bedre forbindelser mellom Tromsø og Helgeland imøtekommes, og for rutene lengst i nord legges det opp til gode korrespondanser både med de nye direkterutene mellom Finnmark og Oslo, og med stamrutenettet i Tromsø. Passasjerene får nå også anledning til å reise fritt mellom SAS og Braathens i alle billettklasser. Tidligere var dette kun mulig med en særskilt fullprisbillett. Dette vil innebære at kundene kan velge mellom samtlige avganger på de ulike byene. I tillegg gis passasjerene tilgang til Star Alliance verdensomspennende rutenett. For medlemmer i bonusprogrammet Wings kan man foreta opptjening og uttak når man reiser med SAS og for Eurobonusmedlemmer tilsvarende når man reiser med Braathens. Fra 1.april fjernes passasjeravgiften på kr.256,- T/R og billettprisene er satt ned med samme kronebeløp fra denne dato. Dette til tross for "negativ" momsreform og øvrige økte avgifter. Årlig prisjustering er i år på 0% til tross for vanlig lønns- og prisvekst. Dette er et direkte resultat av samordningen mellom selskapene. Arbeidet med hvordan de to organisasjonene skal samordne sine virksomheter pågår nå og det er nedsatt en rekke prosjektgrupper som skal utrede dette. Resultatet av dette arbeidet vil foreligge i løpet av våren. For mer informasjon, kontakt : SAS Informasjonsavdeling tlf.64 81 88 00 /64 81 61 45 Klikk på kartet for høyoppløslig versjon Sommerprogrammet 2002 - antall daglige rundturer (tur/retur) nonstop fra Oslo: Rute Jan 02 Sommerprogram Operatør Oslo-Kristiansand 9 8 Braathens Oslo-Haugesund 5 6 SAS Oslo-Stavanger 18 20 SAS/Braathens(2) Oslo-Bergen 23 22 SAS Oslo-Ålesund 8 7 Braathens Oslo-Kristiansund 5 5 Braathens Oslo-Molde 4 4 Braathens Oslo-Trondheim 22 23 SAS Oslo-Bodø 8 7 Braathens/SAS (2) Oslo-Harstad/Narvik 6 5 Braathens Oslo-Tromsø 11 10 Braathens/SAS (3) Oslo-Bardufoss 1 3 Braathens Oslo-Alta 0 2 Braathens Oslo-Kirkenes 0 1 Braathens Oslo-Longyearbyen* 0 1 Braathens *Sommer-rute som skal flys tre ganger i uka. Antall avganger på kystrutene som går mellom Kristiansand- Trondheim vil bli uforandret. I tillegg vil Braathens fortsatt fly Trondheim-Bergen direkte. Braathens vil også fortsatt fly ruten Trondheim-Bodø-Tromsø med en forbedret tidtabell og frekvens, og rutene til Longyearbyen vil fra Oslo flys via Tromsø, i tillegg til direkteruten Oslo- Longyearbyen om sommeren. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT01020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT01020/wkr0002.pdf

Om oss

Widerøes Flyveselskap AS ble startet av fem entusiastiske venner i 1934. En av dem var Viggo Widerøe. Dengang holdt de til på Ingierstrand utenfor Oslo, og de aller første årene var virksomheten knyttet til taxi-, ambulanse-, skole- og fotoflyvning.Idag, snart 75 år senere, har Widerøe over 350 daglige avganger til 41 destinasjoner i inn- og utland og mer enn 1.9 millioner reisende i året. Vi er fortsatt små, men ikke mindre enn at vi har det største innenlandske rutenettet i Norge.

Dokumenter og linker