Tidenes beste for Widerøe

Report this content

Tidenes beste for Widerøe (Bodø/Oslo, 7 august) Widerøe fikk et resultat før skatt på 57 millioner kroner i første halvår i år. Dette er 2 millioner kroner bedre enn resultatet for samme periode i fjor og selskapets beste halvårsresultat noensinne. - Det er gledelig at Widerøes fremgang fortsetter i en periode med økt konkurranse. Målbevisst satsing på ny lønnsom produksjon og et vedvarende effektiviserings-arbeid er årsaken til det gode resultatet, sier administrerende direktør Per Arne Watle. Widerøe har hatt en sterk forbedring av resultatet i annet kvartal 2002, som isolert sett endte på 54,1 millioner kroner. Driftsinntektene i årets første seks måneder økte med vel 13,4% til 1.031 millioner kroner. Totalt reiste 732.000 passasjerer med Widerøe. Dette er en oppgang på 0,6 %. - Vi har merket krisen innen luftfarten, men den har ikke skremt vekk Widerøes passasjerer. Markedet har reagert positivt på våre mange pris- og kampanjetilbud. En rekke av disse har bare vært tilgjengelig via internet. Så mye som 10% av Widerøes eget salg skjer nå gjennom selskapets nettside. Omsetningen gjennom denne kanalen viser sterk økning. Om få år vil halvparten av våre bestillinger skje på internet, sier Watle. Lengre rutestrekninger ut av landet har bidratt til mer konkurransedyktige enhetskostnader. På de siste seks månedene har Widerøe startet ruter mellom Stavanger og Newcastle samt Oslo og Billund. Det hurtiggående Dash 8 Q-400-flyet med 72 seter står sentralt i selskapets utenlands-satsing. Regnskapet for første halvår er belastet med alle oppstartskostnader i perioden for dette nye flyet. Det første Q- 400 ble i fjor høst satt inn på Stavanger - Aberdeen, det neste på Torp - København fra og med forrige måned, mens det tredje vil bli benyttet mellom Trondheim og København fra og med oktober. Widerøe ble også dette halvåret Norges mest punktlige flyselskap. Widerøe er Nordens største regionale flyselskap med en omsetning på 1,8 milliarder kroner og med 1,5 millioner passasjerer som årlig flyr med selskapet. Widerøe's Flyveselakap ASA opererer 28 fly av typen Dash 8 som trafikkerer 34 flyplasser i Norge og 6 i utlandet. Selskapet har 1200 medarbeidere. Anbudsruter på kortbanenettet utgjør i dag rundt halvparten av Widerøes virksomhet. Den sterkeste veksten de siste årene har kommet på kommersielle ruter i Sør-Norge og til utlandet. Dette nettet omfatter ruter som går til og fra Torp ved Sandefjord til København, Stockholm, Bergen, Stavanger og Trondheim, samt Oslo - Gøteborg, Oslo - Billund, Stavanger - Aberdeen, Stavanger - Newcastle og Bergen - Stavanger. SAS eier i dag 96% av aksjene i Widerøe, og selskapene har et nært samarbeid. For flere opplysninger kontakt økonomidirektør Lars Kobberstad, tlf 67116063/90697203 eller informasjonskonsulent Siw Sandvik, tlf 75513785/90999621 Widereøs internettadresse er: www.wideroe.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT01630/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT01630/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker