Ulønnsomt i Finnmark

Ulønnsomt i Finnmark (Bodø/Oslo, 07.07.03 2003) For første gang siden kortbanenettet i Norge ble anbudsbelagt i 1997, har også flyselskapet Widerøe måttet gå til det skritt å si opp en anbudskontrakt. Widerøe, som er den dominerende aktør på det norske kortbanenettet, har i dag sagt opp kontrakten for Finnmark og Nord-Troms. Oppsigelsen får dermed virkning fra 7. juli 2004. Årsaken er en helt uventet svak markedsutvikling kombinert med selskapets generelt vanskelige økonomiske situasjon. - Widerøe beklager sterkt å måtte gå til dette skritt. Kortbanenettet er ett av våre viktigste forretningsområder, og vi har fortsatt som ambisjon å være en ledende aktør her. Samtidig må de treårige anbudsavtalene med Staten være gjenstand for fortløpende vurdering, og det er gitt en åpen oppsigelsesadgang med 12 måneders varsel. Grunnen til at vi nå ser oss nødt til å benytte denne adgang er ikke, slik enkelte har antydet, for lav prissetting i anbudssøknaden, men at markedet har sviktet, sier administrerende direktør Per Arne Watle. - I Finnmark ser vi dessverre en alvorlig negativ markedsutvikling. Den påfører oss store økonomiske tap. Vi ser en nedgang i antall reisende i anbudsområdet på 10,8 prosent hittil i år (t.o.m. mai), sammenliknet med samme periode i fjor. Finnmark har hatt en langt dårligere utvikling enn kortbanenettet for øvrig, sier Watle. Oppsigelsestiden for anbudskontraktene er ett år, hvilket innebærer at rutetilbudet i Finnmark forblir uendret fram til 7. juli neste år. De kommersielle rutene Widerøe trafikkerer i Finnmark blir ikke berørt av oppsigelsen. Dette gjelder direkterutene mellom Tromsø og Hammerfest, Alta, Vadsø og Kirkenes. Watle understreker at Widerøe også i tidligere anbudsperioder har hatt enkelte svake anbudsområder, som man likevel har beholdt, fordi selskapet samlet sett har hatt en sterk økonomi. - I dag er Widerøe rammet av de samme problemer som de fleste flyselskap i Europa og verden for øvrig. I tillegg til reell passasjersvikt, og her er bildet sammensatt og årsakene mange, opplever selskapene at de passasjerene som faktisk flyr velger laveste pris i en så stor grad at vi i løpet av ett år har sett en nedgang på nærmere 30 prosent i passasjerinntekt pr. fløyet kilometer. Det er dramatisk, og har gitt oss en alvorlig tankevekker. Også Widerøe må i denne situasjonen både gjennomføre drastiske kostnadsreduksjoner og forenkle flytilbudet, om vi skal overleve i luftfarten på lang sikt. Da er det dessverre økonomisk uforsvarlig å opprettholde anbudskontrakter som betyr store tap. Dette er bakgrunnen for at vi nå sier opp kontrakten på Finnmark. Widerøe er Nordens største regionale flyselskap, med en omsetning på 1,8 milliarder kroner og med 1,5 millioner passasjerer. Widerøe's Flyveselskap ASA opererer 28 fly av typen Dash 8 som trafikkerer 35 flyplasser i Norge og 6 i utlandet. Selskapet har 1300 medarbeidere. Widerøeer de to siste år tildelt søllv i konkurransen om å være Europas beste regionale flyselskap. Anbudsruter på kortbanenettet utgjør i dag rundt halvparten av Widerøes virksomhet. Den sterkeste veksten de siste årene har kommet på kommersielle ruter i Sør-Norge og til utlandet. Dette nettet omfatter ruter som går til og fra Torp ved Sandefjord til København, Stockholm, Bergen, Stavanger og Trondheim, samt Oslo- Gøteborg, Oslo-Billund, Stavanger-Aberdeen, Bergen - Aberdeen, Stavanger- Newcastle, Bergen-Stavanger og Trondheim -København. Selskapet er Member of SAS Group. For flere opplysninger, kontakt informasjonsdirektør Gøril Wiker tlf. 67 11 61 12/913 07608 eller informasjonssjef Siw Sandvik tlf. 75 51 37 85/909 99621. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT00700/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT00700/wkr0002.pdf

Om oss

Widerøes Flyveselskap AS ble startet av fem entusiastiske venner i 1934. En av dem var Viggo Widerøe. Dengang holdt de til på Ingierstrand utenfor Oslo, og de aller første årene var virksomheten knyttet til taxi-, ambulanse-, skole- og fotoflyvning.Idag, snart 75 år senere, har Widerøe over 350 daglige avganger til 41 destinasjoner i inn- og utland og mer enn 1.9 millioner reisende i året. Vi er fortsatt små, men ikke mindre enn at vi har det største innenlandske rutenettet i Norge.

Dokumenter og linker