Vekst hos Widerøe

Vekst hos Widerøe Stadig flere flyr med Widerøe. Selskapet hadde en passasjerøkning i august på 11,2 prosent sammenlignet med august 2003. Økningen er størst på innenlandsrutene. - Vi er svært tilfreds med den positive passasjerutviklingen. På innenriksrutene har antall passasjerer økt med 10,9 prosent. Vi kan konstatere at et bedre rutetilbud og flere tilgjengelige lavprisbilletter har stimulert til økt trafikk, sier informasjonsdirektør Gøril Wiker i Widerøe. Wiker påpeker også til en spesielt sterk vekst på direkteruten fra Trondheim til København, og fra Torp til København. I tillegg er det en tilfredstillende økning i antall passasjerer på rutene fra Stavanger til Newcastle og Aberdeen. En del av denne økningen kom som følge av oljemessen i Stavanger i august i år. Økningen i Widerøes tilbud det seneste året omfatter blant annet alle selskapets ruter på Harstad/Narvik lufthavn - Evenes, rutene fra Tromsø til Alta, Andenes, Lakselv og Kirkenes, og utenlandsstrekningene Bergen-Manchester, Bergen-Aberdeen og Trondheim-København. Widerøes kabinfaktor i august 2004 ble 55,5 prosent. Dette er en økning på 1,1 prosentpoeng i forhold til august 2003. Widerøe har dermed ikke bare utvidet rutetilbudet, men har også lyktes med å fylle flyene bedre enn før. Widerøe er Nordens største regionale flyselskap, med en omsetning på 2 milliarder kroner og med 1,5 millioner passasjerer. Widerøes Flyveselskap ASA opererer 29 fly av typen Dash 8 som trafikkerer 35 flyplasser i Norge og åtte i utlandet. Selskapet har i dag 1250 medarbeidere. Anbudsruter på kortbanenettet utgjør i dag rundt 40 prosent av Widerøes totale virksomhet. Den sterkeste veksten de siste årene er kommet på kommersielle ruter i Sør-Norge og til utlandet. Dette nettet omfatter ruter som går til og fra Torp ved Sandefjord til København, Stockholm, Bergen, Stavanger og Trondheim, samt Oslo-Göteborg, Stavanger-Aberdeen, Stavanger-Newcastle, Bergen-Stavanger, Bergen-Aberdeen og Bergen-Manchester og Trondheim-København,. Selskapet er en del av SAS Group. For flere opplysninger, kontakt informasjonsdirektør Gøril Wiker 67116112/ 91307608 eller informasjonssjef Siw Sandvik 6775513785/90999621 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/07/20040907BIT21480/bild.html Bilde

Om oss

Widerøes Flyveselskap AS ble startet av fem entusiastiske venner i 1934. En av dem var Viggo Widerøe. Dengang holdt de til på Ingierstrand utenfor Oslo, og de aller første årene var virksomheten knyttet til taxi-, ambulanse-, skole- og fotoflyvning.Idag, snart 75 år senere, har Widerøe over 350 daglige avganger til 41 destinasjoner i inn- og utland og mer enn 1.9 millioner reisende i året. Vi er fortsatt små, men ikke mindre enn at vi har det største innenlandske rutenettet i Norge.

Dokumenter og linker