Vekst hos Widerøe

Vekst hos Widerøe (Bodø 8. mars 2004) Flere flyr med Widerøe. Selskapet hadde en passasjerøkning i februar på 10,2 prosent sammenlignet med februar 2003. Økningen er størst på innenlandsrutene. - Vi er svært tilfreds med den positive passasjerutviklingen. På innenriksrutene har antall passasjerer økt med nesten 12 prosent. Vi kan konstatere at et bedre rutetilbud og flere tilgjengelige lavprisbilletter har stimulert til økt trafikk, sier informasjonssjef Siw Sandvik i Widerøe. Widerøes kabinfaktor i februar 2004 ble 52,2 prosent. Dette er en økning på 1,8 prosentpoeng i forhold til februar 2003. Widerøe har dermed ikke bare utvidet rutetilbudet, men har også lyktes med å fylle flyene bedre enn før. Økningen i Widerøes tilbud det seneste året omfatter blant annet alle våre ruter på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes, rutene fra Tromsø til Alta, Lakselv og Kirkenes, og utenlandsstrekningene Bergen-Manchester, Bergen-Aberdeen og Trondheim-København. Widerøe er Nordens største regionale flyselskap, med en omsetning på 2 milliarder kroner og med 1,5 millioner passasjerer. Widerøes Flyveselskap ASA opererer 29 fly av typen Dash 8 som trafikkerer 35 flyplasser i Norge og seks i utlandet. Selskapet har i dag 1250 medarbeidere. Anbudsruter på kortbanenettet utgjør i dag rundt halvparten av Widerøes virksomhet. Den sterkeste veksten de siste årene er kommet på kommersielle ruter i Sør-Norge og til utlandet. Dette nettet omfatter ruter som går til og fra Torp ved Sandefjord til København, Stockholm, Bergen, Stavanger og Trondheim, samt Oslo-Göteborg, Stavanger-Aberdeen, Stavanger-Newcastle, Bergen-Stavanger, Bergen-Aberdeen og Bergen-Manchester og Trondheim-København,. Selskapet er en del av SAS Group. For flere opplysninger kontakt informasjonssjef Siw Sandvik 75 51 37 85/90999621 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no

Om oss

Widerøes Flyveselskap AS ble startet av fem entusiastiske venner i 1934. En av dem var Viggo Widerøe. Dengang holdt de til på Ingierstrand utenfor Oslo, og de aller første årene var virksomheten knyttet til taxi-, ambulanse-, skole- og fotoflyvning.Idag, snart 75 år senere, har Widerøe over 350 daglige avganger til 41 destinasjoner i inn- og utland og mer enn 1.9 millioner reisende i året. Vi er fortsatt små, men ikke mindre enn at vi har det største innenlandske rutenettet i Norge.