Widerøe åpner basen i Tromsø

1. november åpner Widerøe den nye hovedbasen for selskapet i Troms og Finnmark. Over 50 medarbeidere skal ha sin arbeidsplass ved denne basen. Slik trafikkmønstret er i dag er Tromsø blitt Widerøes viktigste trafikk-knutepunkt i denne delen av landet.

- Det er svært gledelig at vi nå er på plass i Nord-Norges største by. Med base i Tromsø vil Widerøe få et mye mer robust ruteprogram når fly og besetning er samlet på et sted. I Tromsø har vi også reservefly ved driftsforstyrrelser i tillegg en ny stor teknisk base. Dette vil øke driftsstabiliteten og gir oss en bedre regularitet og punktlighet, sier informasjonssjef i Widerøe Siw Sandvik . Tromsø har vokst kraftig på vårt rutenett etter at Widerøe overtok konkurranserutene for SAS Commuter i nord, i tillegg til den flygingen Widerøe allerede hadde på kortbanenettet i Troms og Finnmark. Tromsø er selskapets nest største destinasjon målt i antall anløp, og er navet i rutenettet lengst nord. Etter mer enn 30 års tilstedeværelse i Hammerfest flytter Widerøe den operative og tekniske basen til Tromsø. Bakgrunnen for flyttingen er det nye trafikkmønster. Samtidig er det knyttet et visst vemod til å forlate Hammerfest, der Widerøe etablerte base allerede i 1974, i forbindelse med oppstarten på kortbanenette i Finnmark. Ved å opprette base for mannskap og teknikere i Tromsø oppnår selskapet betydelig økt grad av fleksibilitet – både når det gjelder tekniske og mannskapsmessige ressurser. Dette vil komme passasjerene til gode i form av bedre regularitet og punktlighet. Widerøe bygger egen hangar med plass til tre fly i Tromsø. Hangaren er under oppføring og blir ferdigstilt 1. desember. Selskapet kommer til å få en styrket teknisk beredskap i Tromsø, samtidig som enklere rutinemessige oppgaver vil bli flyttet til den nye basen iTromsø. Øker til Hammerfest Widerøe styrker igjen flytilbudet mellom Tromsø og Hammerfest med tre ukentlige rundturer. Den nye avgangen fra Tromsø til Hammerfest blir kl 08.10 og fra Hammerfest kl 09.05 mandag, onsdag og torsdag. Dette gir økt kapasitet ut fra Hammerfest om morgenen disse ukedagene. I forbindelse med oppstart av vinterprogrammet og etableringen av crewbasen i Tromsø blir det også noen andre ruteendringer fra 1. november. Det kommer en ny tidlig morgenrute Tromsø-Evenes med retur på kvelden. Ytterligere endringer, blant annet en ny morgenrute fra Tromsø til Lakselv, kommer fra 1.desember når selskapet legger om en rekke av rutene i Finnmark som følge av endret postfremføring.

Om oss

Widerøes Flyveselskap AS ble startet av fem entusiastiske venner i 1934. En av dem var Viggo Widerøe. Dengang holdt de til på Ingierstrand utenfor Oslo, og de aller første årene var virksomheten knyttet til taxi-, ambulanse-, skole- og fotoflyvning.Idag, snart 75 år senere, har Widerøe over 350 daglige avganger til 41 destinasjoner i inn- og utland og mer enn 1.9 millioner reisende i året. Vi er fortsatt små, men ikke mindre enn at vi har det største innenlandske rutenettet i Norge.