Widerøe ekspanderer i Nord-Norge

Widerøe ekspanderer i Nord-Norge (Bodø/Oslo, 17. april 2002) Widerøe vil øke virksomheten i Nord-Norge, og kommer for første gang til å sette inn 50-seters Dash 8-fly i denne landsdelen. Ekspansjonen skjer etter at SAS har besluttet å trekke seg ut av den commuter-flygingen som har gått under benevnelsen Norlink. Dette rutenettet spenner i dag fra Kirkenes via Lakselv, Alta, Tromsø, Evenes og Bodø til Trondheim. Det legges opp til at SAS fortsetter med Norlink-flyginger frem til våren 2003, og at Widerøe gradvis kommer inn på dette rutenettet fra og med oktober i år. Det er foreløpig ikke avklart hvilket omfang og hvilken tidtabell Widerøes satsing på dette rutenettet innbærer. Tilbudet vil blant annet måtte sees i sammenheng med den nye rutestrukturen i landsdelen etter at SAS og Braathens har foretatt en omfordeling av virksomheten. Målsettingen er at de tre selskapenes samlede tilbud skal være best mulig tilpasset både regionale reisemønstre og behovet for gode korrespondanser i et gjennomgående rutenett. - Den forestående ekspansjonen innebærer at Widerøe befester den sterke posisjonen selskapet har i Nord-Norge. Satsingen er i samsvar med vår uttalte strategi om å konsentrere oss om markeder og ruter der fly med 37-75 seter er det optimale, sier produktdirektør Terje Skram i Widerøe's Flyveselskap ASA. Widerøe har over flere tiår bygget opp en omfattende virksomhet i Nord- Norge, og dagens rutenettet i denne landsdelen inkluderer 22 flyplasser Widerøe er Nordens største regionale flyselskap, med en omsetning på 1,8 milliarder kroner og med 1,4 millioner passasjerer. Widerøe's Flyveselskap ASA opererer 27 fly av typen Dash 8 som trafikkerer 35 flyplasser i Norge og 6 i utlandet. Selskapet har 1200 medarbeidere. I oktober i fjor ble Widerøe tildelt sølv i konkurransen om å være Europas beste regionale flyselskap. Anbudsruter på kortbanenettet utgjør i dag rundt halvparten av Widerøes virksomhet. Den sterkeste veksten de siste årene har kommet på kommersielle ruter i Sør-Norge og til utlandet. Dette nettet omfatter ruter som går til og fra Torp ved Sandefjord til København, Stockholm, Bergen, Stavanger og Trondheim, samt Oslo- Gøteborg, Stavanger-Aberdeen, Stavanger-Newcastle og Bergen-Stavanger. SAS er majoritetseier i Widerøe, og selskapene har et nært samarbeid. For flere opplysninger, kontakt produktdirektør Terje Skram, tlf 67116034/90188415, produktsjef Sverre Sletten, tlf 67116031/ 41669729, eller informasjonskonsulent Siw Sandvik Andersen, tlf 75513785/90999621. Widereøes internettadresse er: www.wideroe.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT01190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT01190/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker