Widerøe flyr Trondheim - København

Widerøe flyr Trondheim -København (Bodø/Oslo 24. mai 2002) Widerøe åpner en ny rute mellom Trondheim og København fra vinterprogrammets start 27. oktober. Selskapet skal fly to daglige avganger med sitt tredje nye fly av typen Dash 8 Q400 med plass til 72 passasjerer. Widerøe blir det eneste flyselskap som vil trafikkere denne strekningen etter 27.oktober, etter som SAS legger ned sin daglige avgang fra samme tidspunkt. Tidtabellen er lagt opp slik at den skal gi de beste reisemulighetene for passasjerene. Det blir avganger på morgen- og ettermiddags/kvelds- tid i begge retninger. Dermed kan Widerøe tilby en tidtabell som innebærer gode korrespondanser fra København til Europa samt til reisemål ut i verden. - Vi har lagt vekt på å utforme et produkt som skal være godt tilpasset markedets behov, og vi tror Q400-flyene vil gi oss nye utviklingsmuligheter. Vi kan tilby våre reisende også på denne ruten Eurobonus og andre fordeler gjennom vår samarbeidsavtale med SAS sier produktsjef Peter Arvidsson i Widerøes Flyveselskap ASA. - SAS har hatt for liten andel forretningsreisende på ruta siden gjenåpningen i 1997, noe som har gjort at lønnsomheten har vært sviktende. Vi ser ikke noe tendens til økt trafikk i forretingssegmentet og ser oss nødt til å legge ned ruta. Vi er fornøyd med at vårt datterselskap og samarbeidspartner Widerøe setter inn to daglige avganger til København, som fører til at våre kunder får et enda bedre tilbud, sier Steinar Gjølme, distriktssjef SAS Midt-Norge. Satsingen er i samsvar med Widerøes uttalte strategi om å konsentrere seg om markeder og ruter der fly med 37-75 seter er det optimale. Med et 72 seters materiell har vi med lønnsomhet utviklet flytilbudet mellom Trondheim og København med flere frekvenser, noe som er mer utfordrende med større flymaskiner. Dash 8 Q400 er ikke bare større enn de største turboprop-flyene Widerøe i dag disponerer, de går også betydelig raskere. Mens Dash 8 300 (50 seter) har en maksimumfart på vel 500 km/t, er tilsvarende fart for Dash 8 400 (72 seter) 660 km/t. Det betyr at flyreisen mellom Trondheim og København gjøres unna med bare 10 minutter lengre flytid enn det SAS bruker med jet-maskin på samme strekning. Widerøe inngikk i fjor sommer en avtale med den kanadiske flyprodusenten Bombardier om levering av tre Dash 8 Q400, med opsjon på ytterligere fem fly. Det første ble satt inn på strekningen Stavanger -Aberdeen. Det andre Q400-flyet, som leveres våren 2002, blir satt inn på Sandefjord (Torp) - København og det tredje mellom Trondheim og København som er Widerøes syvende utenlandsdestinasjon. Widerøe er Nordens største regionale flyselskap, med en omsetning på 1,8 milliarder kroner og med 1,4 millioner passasjerer. Widerøe's Flyveselskap ASA opererer 27 fly av typen Dash 8 som trafikkerer 35 flyplasser i Norge og 6 i utlandet. Selskapet har 1200 medarbeidere. I oktober i fjor ble Widerøe tildelt sølv i konkurransen om å være Europas beste regionale flyselskap. Anbudsruter på kortbanenettet utgjør i dag rundt halvparten av Widerøes virksomhet. Den sterkeste veksten de siste årene har kommet på kommersielle ruter i Sør-Norge og til utlandet. Dette nettet omfatter ruter som går til og fra Torp ved Sandefjord til København, Stockholm, Bergen, Stavanger og Trondheim, samt Oslo- Gøteborg, Oslo-Billund, Stavanger-Aberdeen, Stavanger-Newcastle og Bergen-Stavanger. SAS er majoritetseier i Widerøe, og selskapene har et nært samarbeid. For flere opplysninger, kontakt produktsjef Peter Arvidsson tlf. 67116116/ 95227177 eller informasjonskonsulent Siw Sandvik Andersen, tlf 75513785/90999621. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT01390/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT01390/wkr0002.pdf

Om oss

Widerøes Flyveselskap AS ble startet av fem entusiastiske venner i 1934. En av dem var Viggo Widerøe. Dengang holdt de til på Ingierstrand utenfor Oslo, og de aller første årene var virksomheten knyttet til taxi-, ambulanse-, skole- og fotoflyvning.Idag, snart 75 år senere, har Widerøe over 350 daglige avganger til 41 destinasjoner i inn- og utland og mer enn 1.9 millioner reisende i året. Vi er fortsatt små, men ikke mindre enn at vi har det største innenlandske rutenettet i Norge.

Dokumenter og linker